Escola Oficial d'Idiomes Barcelona Drassanes

De Escola Oficial d’Idiomes is een taleninstituut gefinancierd door de Catalaanse overheid dat cursussen taalverwerving voor volwassenen organiseert. Het Nederlands is één van de 14 talen die aan deze Officiële Talenschool kan worden gestudeerd. Het academisch jaar loopt van oktober tot juni.

De vakgroep Nederlands
Aan het Departament de neerlandès aan de EOI Barcelona studeren zo’n 150 studenten Nederlands, verdeeld over 5 niveaus (1 jaar per niveau). De volledige studie bedraagt 650 uur. Alle lessen vinden plaats tussen 17.00u. en 21.00u., in sessies van telkens 2 uur, 2 of 3 keer per week. Twee docenten verzorgen alle cursussen taalverwerving, en een externe spreekassistent verzorgt de conversatielessen.

De methode/het materiaal waarmee gewerkt wordt
Er wordt gewerkt met Taal Vitaal, Nederlands in Actie en materiaal ontwikkeld door de Afdeling Nederlands.

De taken en kwalificaties van de student-assistent
De activiteiten van de student-assistent worden in onderling overleg afgesproken. De belangrijkste taken zijn:
- Het verzorgen van conversatielessen op niveau B2, B1, A2 en A1.
- Assistentie bij de lessen taalverwerving: aandacht voor specifieke vaardigheden en/of
   grammaticale thema’s in beperkte groep.
- Administratieve taken op de Afdeling Nederlands.
- Een perfecte kennis van de Nederlandse taal is van fundamenteel belang. Kennis van het
   Spaans en /of het Catalaans is handig, maar geen vereiste.

Kandidatuur
Je kunt je kandidaat stellen bij Anne Baude: neerlandes@eoibd.cat of abaude@eoibd.cat

Externe link: 
Website taleninstituut