Slowakije: Univerzita Komenského, Katedra nederlandistiky (Bratislava)

De vakgroep Nederlands
De studie in Bratislava is zo samengesteld dat de studenten zich in de eerste 3 jaar volledig met de taalverwerving, taalbeheersing, uitbreiding woordenschat, literatuur en kennis van land en volk bezighouden om dan later in de vierde en vijfde jaar te kunnen leren tolken en vertalen. De eerste vertaalcolleges beginnen al in de derde jaar.
Momenteel heeft de vakgroep alleen studenten in de 2de jaar, opleiding tolk-vertaler Nederlands/Duits. In het eerste jaar hebben deze studenten vooral taalverwerving, morfologie en inleiding in de studie Neerlandistiek gehad. Verder hadden ze syntaxis, literatuur en kennis van land en volk.

De methode/het materiaal waarmee gewerkt wordt
Bij taalverwerving werd de nadruk gelegd op Code Nederlands 1 en 2. In het eerste semester van de tweede jaar kregen de studenten taalverwerving met nadruk op Code Nederlands 2, schrijven en presentatietechnieken. Voor morfologie werkt de vakgroep met de Nederlandse Grammatica voor Anderstaligen.

De taken en de kwalificaties van de student-assistent
De student-assistent zal ingezet worden om met de studenten extra conversatie over actuele onderwerpen te voeren of uitbreiding woordenschat aan te bieden. Studenten hebben niet zo veel contact met Nederland en België, dus gesprekken over de actuele gebeurtenissen, samenleving, verschillen tussen hun land en Nederland of België zijn altijd interessant.

Kandidatuur
Je kunt je kandidaat stellen bij Jana Raksanyiova: jana.raksanyiova@uniba.sk

Externe link: 
Website Universiteit
Vakgroep Nederlands