Portugal: Universidade de Coimbra

De universiteit van Coïmbra
De universiteit van Coïmbra is de oudste universiteit van Portugal.

Het Portugese centrum voor Nederlands
Het centrum voor Nederlands is een afdeling van de letterenfaculteit aan de universiteit van Coïmbra. Aan het centrum is één full-time docent Nederlands verbonden. Het centrum verzorgt colleges taal en cultuur op BA-niveau en een vertaalcollege op MA-niveau. Ook worden er cursussen aangeboden die open staan voor mensen van buiten de universiteit. Daarnaast bestaat de mogelijkheid een tweejarige specialisatiecursus Nederlands te volgen (één dag per week).

De taken en kwalificaties van de student-assistent
De voornaamste taak van de student-assistent is assistentie verlenen bij werkcolleges taalverwerving, bij conversatieoefeningen en bij colleges over land en volk. De student-assistent kan ook worden ingeschakeld om assistentie te verlenen bij het onderhoud van de website www.neerlandes.org en bij de organisatie van andere (culturele) activiteiten van het centrum zoals exposities, voorstellingen en intensieve cursussen.
Vereiste kwalificaties van de student-assistent: vlekkeloze kennis van het Nederlands. Enige kennis van het Portugees is gewenst.

Kandidatuur
Je kunt je kandidaat stellen bij de docent, Antoinet Brink: a.brink@sapo.pt

Externe link: 
Website Universiteit
Centrum voor het Nederlands