Oostenrijk: Universität Wien, Abteilung für Niederlandistik

De afdeling Nederlands
Er wordt communicatief taalonderwijs gegeven. Naast Oostenrijkse studenten studeren er aan de afdeling Nederlands uitwisselingsstudenten uit andere landen in Centraal-Europa (bijv. uit Hongarije, Slowakije, Tsjechië, Polen en Roemenië). De studierichting biedt een volledige studie Nederlandse taal- en letterkunde (BA en MA). Daarnaast is het mogelijk om met een Minor Nederlands ("Erweiterungscurriculum") af te studeren.

Informatie over het onderwijssysteem
Het academisch jaar is ingedeeld in twee semesters: het wintersemester begint op 1 oktober en eindigt op 31 januari, het zomersemester begint op 1 maart en eindigt op 30 juni.

De methode / het materiaal waarmee gewerkt wordt
In de beginnersgroepen (eerstejaarscolleges) wordt er gewerkt met voornamelijk Taal vitaal en Taal totaal.  Op hogere niveaus wordt er gewerkt met voornamelijk Nederlands op niveau en Hogerop! Deze methodes worden aangevuld met e-learningmodules.

De taken en de kwalificaties van de student-assistent
De student-assistent werkt mee in de taalverwervingscolleges, zowel tijdens de taalcolleges als daarbuiten. De taken zijn: (hulp bij) correctiewerk en het samenstellen van lesmateriaal, ev. ondersteuning van de docent bij het lesgeven. De student-assistent werkt ook mee aan de verschillende projecten die op de afdeling uitgevoerd worden. De activiteiten worden in onderling overleg afgesproken met de begeleider op de afdeling. Van de student-assistent wordt naast een goede kennis van het Duits, ook een goede kennis van het Nederlands verwacht.

Kandidatuur
Je kunt je kandidaat stellen bij prof.dr. Herbert Van Uffelen: Herbert.Van-Uffelen@univie.ac.at

Externe link: 
Website Universiteit
Afdeling Nederlands