Italië: Università degli Studi di Trieste

Dipartimento IUSLIT (Legal Science, Language, Interpreting and Translation Studies).
Subdepartement: Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori (Opleiding Tolk/Vertaler, ex-SSLMIT).

De Universiteit van Trieste
De Universiteit van Triëst is een middelgrote universiteit, met ca. 20.000 studenten verdeeld over 10 departementen. De Opleiding Tolk/Vertaler is in Trieste gefuseerd met de voormalige Rechtenfaculteit. Samen vormen ze het departement IUSLIT.
De Opleiding Tolk/Vertaler biedt een bachelordiploma in “Toegepaste Interlinguïstische Communicatie” en een Masteropleiding in “Gespecialiseerd Vertalen en Tolken”. Nederlands wordt aangeboden in zowel de BA- als de MA-fase.
In de bacheloropleiding worden Engels, Frans, Duits, Spaans, Sloveens, Servo-Kroatisch, Russisch, Portugees, Arabisch en Nederlands aangeboden. De studenten kunnen kiezen uit vier talen. Nederlands wordt aangeboden als derde taal, met in totaal 24 credits.
De Masteropleiding kent twee richtingen: gespecialiseerd vertalen en conferentietolken. Nederlands wordt aangeboden in de studierichting conferentietolken.

De afdeling Nederlands
De afdeling Nederlands bestaat sinds 1963 in Trieste. De status van het vak binnen het universitaire curriculum is die van derde taal in de BA en tweede taal in de MA. Het aantal studenten schommelt tussen de 70 en 90. De afdeling heeft een dubbel BA-diploma met KU Leuven, campus Antwerpen (Thomas More), waarvoor jaarlijks 5 studenten worden geselecteerd. Daarnaast zijn er Erasmus-uitwisselingen met diverse universiteiten in het Nederlandse taalgebied. Elk jaar komt een pas afgestudeerde mastertolk of –vertaler van KU Leuven naar Trieste om ondersteuning te bieden aan de taalcursussen. Het onderwijsaanbod wordt tevens ieder jaar verrijkt met diverse seminars en workshops.

De methode/het materiaal waarmee gewerkt wordt
Bachelordiploma. De cursus van het eerste jaar heeft een taal- en vertaalmodule. De colleges van de taalmodule baseren zich voornamelijk op de Grammatica neerlandese di base van Ross/Koenraads. Daarnaast wordt er gewerkt met Contact1 en met enkele syllabi, hoofdzakelijk voor vertaling op zicht. In de vertaalmodule worden authentieke teksten over actualiteit geanalyseerd en vertaald. In het tweede jaar worden capita selecta van de grammatica behandeld en aspecten van land en volk. In het derde jaar worden diverse facetten van de Nederlandse taal onder de loep genomen, waaronder semantisch/lexicale en sociolinguïstische aspecten. Daarnaast wordt er veel geoefend met de mondelinge taalvaardigheid.
In de Masteropleiding worden uitsluitend cursussen in conferentietolken (simultaan en consecutieftolken Nederlands-Italiaans) gegeven. De cursussen worden elk jaar verrijkt met workshops gehouden door beroepstolken.

Taken en kwalificaties van de student-assistent
De student-assistent zal ondersteuning bieden in de bacheloropleiding: actieve taalverwerving, oefenen in grammatica en woordenschatuitbreiding. Hij/Zij zal conversatie voeren met de studenten over actuele onderwerpen die vooral in Nederland en in Vlaanderen spelen. De studenten van de SSLMIT zijn in de regel goed gemotiveerd en behandeling van actualiteiten is een must.

Kandidatuur
Geïnteresseerden kunnen zich kandidaat stellen bij prof. Dolores Ross: dross@units.it.

Externe link: 
Website Universiteit
Vakgroep Nederlands