Italië: Civica scuola per Interpreti e Traduttori Altiero Spinelli (Milano)

Het Istituto Superiore Interpreti e Traduttori
Het ISIT Istituto Superiore Interpreti e Traduttori is een departement van de Stichting 'Scuole Civiche di Milano' waarvan ook de Accademia Internazionale della Musica (Internationale Muziekaccademie), de Scuola d'arte Drammatica Paolo Grassi (Toneelschool) en de Scuola di Cinema Televisione e Nuovi Media (School voor film, televisie en nieuwe media) deel uit maken.

Ook Italië heeft de Ba-Ma hervorming ingevoerd. Het ISIT geeft na 3 jaar studie een diploma af dat gelijkgeschakeld is met het universitaire diploma in cultuur en taalbemiddeling. Vervolgens kan een student zich specialiseren. Met een studie van 1 jaar behaalt hij het diploma van technisch en wetenschappelijk of literair vertaler en na 2 jaar het doctoraaldiploma van 'congrestolk'.

Op het ISIT wordt naast Engels, Frans, Duits en Spaans ook Nederlands als hoofdvak aangeboden, maar het is ook mogelijk om Nederlands als keuzevak te studeren. Portugees en Russisch zijn eveneens keuzevakken.

De vakgroep Nederlands
De vakgroep Nederlands bestaat momenteel uit 6 docenten : 3 Nederlanders 1 Vlaming en 2 Italianen. Op het ISIT beoefenen de docenten die de cursussen vertalen en tolken verzorgen ook effectief het beroep van vertaler of congrestolk. Binnen de vakgroep Nederlands doceren 1 literair vertaalster, 2 technisch en wetenschappelijk vertalers en 2 congrestolken. Verder worden de cursussen literatuur en Nederland- en Vlaanderenkunde verzorgd door een neerlandicus.

De activiteiten van de vakgroep omvatten ook het organiseren van en het voorbereiden van de studenten op het examen "Certificaat Nederlands als vreemde taal". Ook het beheer van een eigen bibliotheek behoort tot de taken van de docenten Nederlands. Verder worden er door de vakgroep regelmatig culturele activiteiten georganiseerd. In december 2002, bijvoorbeeld, was de Nederlandse schrijver Abdelkader Benali gast en in januari 2003 werd er een poeziëworkshop gehouden over de gedichten van Remco Campert waarop de auteur zelf aanwezig was.

De methode/het materiaal waarmee gewerkt wordt
Materiaal waarmee de assistent zal werken: Vanzelfsprekend, Code 2, Help3, door de docent samengestelde syllabi, computerprogramma's voor woordenschatuitbreiding, kranten en tijdschriften.

De taken en de kwalificaties van de student-assistent
Voor welke taken zal de student-assistent worden ingezet? In de lessen gesprekstolken: om de studenten de mogelijkheid te bieden het tolken te oefenen in een zo reëel mogelijke situatie zal aan de student-assistent worden gevraagd de rol te spelen van een Nederlandstalige in gesprek met een Italiaanse gesprekspartner over een van te voren door de docent gekozen en door de assistent voorbereid onderwerp.
In de lessen simultaantolken: het oplezen van teksten, voornamelijk door Nederlandstalige politici uitgesproken speeches, die door de studenten simultaan worden vertaald.
In de lessen taalverwerving: bij spreekvaardigheidsoefeningen in de hogere jaren en eventueel tijdens de propedeutische modulen in de tweede helft van oktober.
Het trainen van spreekvaardigheid ter voorbereiding van het examen Certificaat Nederlands als vreemde taal.

Kandidatuur
Je kan je kandidaat stellen bij Michel dingenouts: m.c.dingenouts@gmail.com