Italië: Università degli Studi di Bologna, Lingua e Letteratura Nederlandese

Het onderwijssysteem in Italië
In grote lijnen is het onderwijssysteem in Italië vergelijkbaar met het systeem in Nederland. De studenten kiezen echter pas op vijftienjarige leeftijd, na een driejarige middenschool, voor de bovenbouw en over het algemeen zijn het de studenten die het 'liceo', een soort VWO opleiding, hebben gevolgd die in aanmerking komen voor universitair onderwijs. In principe mag iedereen zich aan de universiteit inschrijven.

De universiteit van Bologna
Na de doorvoering in Italië van de BaMa-structuur is het onderwijs van de taal in de studie Nederlands geconcentreerd in de eerste, driejarige, fase. In de Master-fase, de "laurea specialistica", ligt het accent meer op taal- en letterkunde.

De universiteit van Bologna is de oudste universiteit van Europa en de Faculteit van Moderne Talen (een nieuwe faculteit: voorheen maakten de moderne talen deel uit van de Letterenfaculteit) huist in het Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere Moderne in Via Cartoleria, 5.

De vakgroep Nederlands
De vakgroep Nederlands is een kleine vakgroep met ongeveer 40 studenten verdeeld over drie + twee jaren die valt onder de sectie Germaanse filologie en Germaanse Letteren in het Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere Moderne.

De afdeling bestaat uit Marco Prandoni (docent-onderzoeker), bijgestaan door taaldocenten Herman van der Heide, Wouter de Leeuw en Anouk van der Brugh. De taaldocenten houden zich bezig met het taalonderwijs en het is daarbij dat ook de student-assistent zal worden ingeschakeld.

De methode/het materiaal waarmee gewerkt wordt
De methode is een taakgerichte en communicatieve methode. Naast eigen materiaal met betrekking tot woordenschat en poëzie wordt de communicatieve leergang Mooi zo! Corso di lingua neerlandese gebruikt. Daarnaast wordt LetNed, een lopend project dat zich richt op taalverwerving door middel van e-learning met literaire teksten, ingezet.

De taken en de kwalificaties van de student-assistent
De student-assistent wordt ingezet voor de ondersteuning van de taalverwerving. Er zijn geen speciale kwalificaties nodig om in Bologna studentenassistent te worden. Genoeg is belangstelling voor de eigen en andere talen en enthousiasme om met medestudenten van een andere nationaliteit te communiceren.

Kandidatuur
Je kunt je kandidaat stellen bij Marco Prandoni: marco.prandoni@unibo.it

Externe link: 
Website Universiteit