Hongarije: Debreceni Egyetem (Universiteit Debrecen)

Debrecen
De stad Debrecen biedt door haar oostelijke ligging en een goeie verbinding met Boedapest de kans om heel wat minder voor de hand liggende hoekjes van de Europese Unie en nét er buiten te bezoeken.

De universiteit van Debrecen
De Universiteit Debrecen zoals ze nu bestaat, is de fusie van verschillende faculteiten waarvan de oudste in 1538 werd opgericht. Daardoor is de Universiteit van Debrecen het oudste Hongaarse instituut voor hogere opleiding dat zonder onderbreking in werking is geweest in dezelfde stad.

De vakgroep
De Vakgroep Nederlands heeft zeven vaste medewerkers en ongeveer 80 studenten verspreid over vijf leerjaren, een verrassend goed uitgebouwde bibliotheek, vele contacten met andere afdelingen Nederlands in de Lage Landen en ook in Midden- en Oost-Europa. Daardoor ontvangen we vaak gastdocenten, hebben we een publicatiereeks waarin de heel eigen accenten van de medewerkers aan bod komen (Acta Neerlandica).

Taken en de kwalificaties van de student-assistent
Van de moedertaalsprekende student-assistent(e) verwachten wij dat hij/zij conversatieoefeningen geeft, in andere lessen af en toe wil assisteren (land en volk en/of zijn/haar specialiteit), meehelpt in de bibliotheek en meedraait met de vakgroep ook buiten de lesuren (vergaderingen, etentjes, uitstapjes).

Kandidatuur
Je mag je kandidaat stellen bij: Dr. Gábor Pusztai (gpusztai@tigris.unideb.hu)

Website stad Debrecen: www.debrecen.hu

Externe link: 
Website Universiteit
Vakgroep Nederlands