Hongarije: Károli Gáspár Református Egyetem (KGRE), Budapest

De universiteit, de Karoli Gaspar Reformatus Egyetem is een jonge universiteit met een lange traditie.

Hoe kan dat? Omdat christelijke universiteiten in Hongarije voor de omwenteling in 1989 niet konden bestaan. In het jaar 1993 kon de universiteit met twee faculteiten opnieuw starten: met de Theologie en met de Faculteit der Letteren. Sindsdien is er de Onderwijzer Hogeschool in Nagykoros en de Juridische Faculteit bij gekomen.

In de Faculteit der Letteren bevinden zich de volgende vakgroepen: Engels, Duits, Hongaarse taal- en letterkunde, Geschiedenis, Communicatie, Psychologie, Japanologie en last but not least de vakgroep Nederlands.

Het onderwijssysteem in Hongarije
Voor meer informatie: http://english.tpf.hu/pages/content/index.php?page_id=16 www.studyinhungary.hu

De vakgroep Nederlands
De in 1995 opgerichtte Nederlandse vakgroep aan de Károli-universiteit heeft zich ontwikkeld tot een van de actiefste vertegenwoordigers van de Nederlandse taal en cultuur in Midden-Europa. De vakgroep, bestaande uit acht Hongaarse- en een Nederlandse docent, wordt regelmatig in haar werk bijgestaan door Nederlandse en Vlaamse gastdocenten, stagiairs en vrijwilligers.

De opleiding
De Károli-universiteit biedt zowel een minor (50 ECTS) als een major (180 ECTS) Neerlandistiek. Voor beide curricula geldt dat naast de Nederlandse en Vlaamse taal en literatuur ook de geschiedenis en de kunst van het taalgebied in het studieprogramma ruime aandacht krijgen. De studenten krijgen vakken op het gebied van syntaxis, morfologie, sociolinguïstiek, middeleeuwse en moderne literatuur, literaire vertaling, cultuurgeschiedenis, zeventiende eeuwse schilderkunst en nog meer. De verwerving van de taal wordt gefaciliteerd door een talenlab, computers en andere media die de studenten een maximaal taalaanbod kunnen bieden.

Binnen het majorprogramma is het mogelijk te kiezen voor een van de twee MA-specialisaties. In de specialisatie Cultuur en Identiteit kan men, naast de verdieping van bovenstaande onderwerpen, vakken aantreffen als Nederlandse filmkunst en leren de studenten onder meer de modernste presentatietechnieken gebruiken. In de specialisatie Vertalen krijgen de studenten te maken met, onder andere, juridisch en zakelijk taalgebruik en wordt aandacht besteed aan zowel tolken als vertalen. Sinds september 2009 biedt de vakgroep een masteropleiding (MA) Nederlandse Taal en Letterkunde aan.

De methode/het materiaal waarmee gewerkt wordt
In de lessen taalverwerving maken we gebruik van de boeken Taal Vitaal, Help 1, 2, 3 en 0031 (de laatste twee voor gevorderden).

De taken en de kwalificaties van de student-assistent
De taken van de student-assistent zijn: les taalverwerving geven aan een groep eerste- of tweedejaars, eventueel inschakelen in de lessen kennis van land en volk bij de eerstejaars (allebei met begeleiding), meedraaien in het leven van de vakgroep (vergaderingen, feestjes enz.).

Kandidatuur
Je kunt je kandidaat stellen bij de vakgroep: kreholland@gmail.com.

Externe link: 
Website Universiteit
Vakgroep Nederlands