Hongarije: Eötvös Loránd Tudományegyetem Budapest (ELTE)

De Vakgroep Nederlands aan de ELTE combineert expertise voor verschillende vakgebieden van Neerlandistiek met enthousiasme voor het vak. Typerend voor onze vakgroep is een professionele doch informele sfeer tussen de docenten onderling en tussen studenten en docenten.

De vakgroep is in de jaren zestig opgericht. De vakgroep bestaat uit zes docenten en een lector Nederlands. Sinds 1992 maakt het deel uit van het Instituut voor Germaanse Studies. Het hoofddoel van de vakgroep is om de Nederlandse taal, literatuur en cultuur van Nederland en Vlaams België te onderwijzen en te onderzoeken. Aan het eind van de vijfjarige studie wordt van de studenten verwacht dat zij een scriptie schrijven en een slotexamen afleggen.

Sinds 2006 is het bachelorprogramma ingevoerd. Nadat de studenten aan het eind van het derde jaar hun eindwerkstuk en het slotexamen voldoende hebben afgerond, krijgen ze een bachelordiploma in de Nederlandse taal- en letterkunde. Het masterprogramma is vanaf september 2009 ingevoerd en duurt 2 jaar. Ook kan de opleiding als minor worden gevolgd.

De studie neerlandistiek bestaat uit de volgende onderwerpen:
-taalkunde: geschiedenis van de Nederlandse taal, descriptieve grammatica, lexicologie en
  lexicografie.
-literatuurgeschiedenis van de Lage Landen vanaf de middeleeuwen tot nu.
-cultuur van de Lage Landen.
-geschiedenis van de Lage Landen.
-kunstgeschiedenis van de Lage Landen.
-taallessen in de praktijk: spreken, schrijven, corresponderen, vertalen.
-didactiek: theorie en vaardigheden omtrent het lesgeven van Nederlands.

De docenten die werkzaam zijn aan de vakgroep houden zich naast het doceren ook bezig met onderzoek.

De taken en kwalificaties van de student-assistent
De student-assistent zal worden ingezet om individueel met studenten gespreksoefeningen te houden, zodat studenten naast hun reguliere taalverwervingslessen een extra mogelijkheid hebben om hun Nederlands te oefenen. De student-assistent krijgt de vrije hand wat betreft de invulling van deze gesprekken. Hij/Zij zal ook gevraagd worden om enkele studenten te assisteren bij hun schriftelijke werk. De student-assistent werkt daarnaast mee aan verschillende projecten die door de vakgroep uitgevoerd worden, denk aan taken als: helpen bij de (voorbereiding) op een studiedag, de website bijhouden. Hij/Zij wordt begeleid door een van de vaste docenten.

Profiel
- moedertaalspreker van het Nederlands, - geregistreerd lid van een universiteit in
  Nederland of België,
- als Erasmus uitwisselingsstudent aan de ELTE geregistreerd staat voor minimum
  een semester, maar liefst twee semesters.

Kandidatuur
Je kunt je kandidaat stellen bij Orsolya Réthelyi: orsolya.rethelyi@gmx.net

Externe link: 
Vakgroep Nederlands
Germanistisches Institut - Eötvös Loránd Universität