Frankrijk: Université de Picardie - Jules Verne (UPJV), Amiens

De vakgroep Nederlands
Nederlands wordt voornamelijk gegeven in het kader van een diploma LEA (Langues Etrangères Appliquées) waarbij de studenten 2 hoofdtalen studeren naast economie, marketing, informatica, boekhouding, recht, enz .

Nederlands kan als bijvak worden gekozen door alle studenten van de universiteit.

De methode/het materiaal waarmee gewerkt wordt
Er wordt in het eerste en tweede jaar gebruik gemaakt van eigen materiaal gebaseerd op de methode Code Nederlands. Daarna worden meer (jeugd)literatuur, kranten, tijdschriften en video’s als basis van de lessen gebruikt.

De taken en de kwalificaties van de student-assistent
De student-assistent wordt ingezet voor de ondersteuning van de lessen mondelinge taalvaardigheid en luistervaardigheid.
De student-assistent moet over een minimale kennis van de Franse taal beschikken.

Kandidatuur
Je kunt je kandidaat stellen bij mw. Ellès Kattar-Luttikhuis: elisabeth.kattar@u-picardie.fr

Externe link:
Website departement talen
Website stad Amiens