Frankrijk: Université de Strasbourg

Département d'Études Néerlandaises

De methode/het materiaal waarmee gewerkt wordt
Er wordt gebruik gemaakt van methodes als Nederlands in gang en Nederlands in actie (uitg. Coutinho), (jeugd)literatuur, kranten, tijdschriften, video's, muziek, vertaalteksten, maar ook eigen materiaal ter aanvulling.

De taken en de kwalificaties van de student-assistent
De student-assistent wordt ingezet voor de ondersteuning van de lessen mondelinge taalvaardigheid en luistervaardigheid, onder begeleiding van de directeur van het departement en de taaldocent. Tevens kan hij/zij voor de verdere ontwikkeling van didactisch materiaal en de organisatie van studentenactiviteiten (taalcafés, Sinterklaas, enz.) worden ingezet alsook voor het aanvullen van de bibliotheek van het departement of de webpagina’s van de bijbehorende opleidingen. Het departement organiseert verder (taal)activiteiten met Spiral, het talencentrum van de Unistra, en met Nederlandse verenigingen en instellingen in de Elzas en in Frankrijk. Daar kan de student-assistent ook bij betrokken worden.

De student-assistent moet over een minimale kennis van de Franse taal beschikken.

Kandidatuur
Aankomende Erasmus-studenten die interesse hebben voor een student-assistentschap in Straatsburg, kunnen zich kandidaat stellen bij Roberto Dagnino: dagnino@unistra.fr

Externe links:
Overzicht taalcolleges Nederlands
Overzicht cultuurcolleges Nederlands
Blog Scandinavisch-Nederlands
SPIRAL – het Talencentrum van de Unistra
Meer informatie over het Nederlands aan de Unistra