Frankrijk: Université de Lille - Roubaix

De Universiteit van Lille en de opleiding zakelijk Nederlands in Roubaix

Naast het treinstation van Roubaix (langs de lijn Lille/Antwerpen) staan sinds september 2016 de nieuwe gebouwen van de afdeling Zakelijke taalbeheersing (oftewel International business and languages, in het Frans Langues Etrangères Appliquées). Dit is een faculteit van de grote Universiteit van Lille, die in 2018 ontstond door de fusie van de drie oorspronkelijke universiteiten Lille 1, 2 en 3.

Aan de afdeling Zakelijke taalbeheersing worden 'taalbemiddelaars' voor de bedrijfswereld en de internationale handel opgeleid. Het eerste semester loopt van ongeveer half september tot de kerstvakantie; het tweede van januari tot eind april. In de bachelor is het programma in drie blokken verdeeld die elk een derde van de lesuren in beslag nemen. Het eerste blok betreft bedrijfsgerichte vakken zoals economie, marketing, informatica, boekhouding, recht, enz. Het tweede blok bestaat uit Engels en in het derde blok heeft de student de keuze tussen Spaans, Duits, Italiaans, Russisch, Chinees, Zweeds, Portugees, Pools of... Nederlands.

Ongeveer tien procent van de eerstejaarsstudenten kiest voor het Nederlands. Ze krijgen elk semester vakken mondelinge en schriftelijke taalverwerving, grammatica, vertaling (vanaf het tweede jaar) en cultuurkunde. Voor die vakken wisselen de docenten af tussen eigen lesmateriaal en recente leergangen zoals Taalvitaal of Vanzelfsprekend.

Na de bachelor heeft de student een brede keuze aan masters waarin ze ook hun Nederlands verder perfectioneren:

- internationale handel
- internationale onderhandelingen
- management toeristische projecten
    (met voor alle drie de mogelijkheid om op leercontract te studeren)
- vertaalkunde
- interculturele relaties en internationale samenwerking

Internationale context
De faculteit ontvangt studenten van meer dan 70 nationaliteiten. Dit vergt van de docenten (en dus ook van student-assistenten) een zeker aanpassingsvermogen. De studenten Nederlands zijn grosso modo in drie groepen te verdelen. Er zijn natuurlijk Franse studenten, van wie een deel in het secundair/voorgezet onderwijs al Nederlands  heeft gehad, maar beginners worden ook toegelaten. Daarnaast zijn er kinderen met minstens één Nederlandstalige ouder die vaak vloeiend Nederlands spreken maar het niet altijd kunnen schrijven. Een derde groep wordt gevormd door studenten die afkomstig zijn van de grens tussen Suriname en Frans Guyana die in verschillende mate Nederlands spreken en als Franse staatsburgers voordelig in Frankrijk kunnen studeren. Meestal geven ze aan dat ze liever in Roubaix studeren dan in Parijs, omdat het goedkoper is en dichter bij Vlaanderen en Nederland.

Elk jaar wordt er dankzij de steun van de Taalunie een studiereisje naar een Vlaamse stad georganiseerd en er zijn ook ontmoetingen met Vlaamse studenten. Natuurlijk kunnen de studenten Zakelijk Nederlands in het kader van Erasmus+ ook een jaar of een semester aan een Vlaamse of een Nederlandse universiteit doorbrengen.

Taken van de student-assistent
De hulp van student-assistenten is vooral erg welkom bij de lessen mondelinge en schriftelijke taalverwerving en ze kunnen mee culturele activiteiten voor de studenten organiseren. Zij werken daarvoor telkens samen met de verantwoordelijke docenten, waardoor ze didactische en vakspecifieke ervaring opdoen. Samen met de student-assistent zelf bekijkt de vakgroep hoe hij of zij het best ingezet kan worden.

Kandidatuur
Kandidaten kunnen zich aanmelden bij dr. Gert Meesters: gert.meesters@univ-lille.fr

Externe link:
Website afdeling