Duitsland: Universität zu Köln

Institut für Niederlandistik

De vakgroep Nederlands
Aan het Insititut für Niederlandistik van de Universiteit van Keulen studeren ongeveer 250 studenten Nederlands als één van twee hoofdvakken in het Bachelor- / Mastersysteem. Keulen is een metropool met een grote nationale en internationale aantrekkingskracht. De studenten aan ons instituut bereiden zich voor op een loopbaan als leraar Nederlands op scholen in het grensgebied met Nederland / België of op een loopbaan in een internationale context, waarbij de verworven grondige kennis van de Nederlandse taal en cultuur een troef is.

De studie neerlandistiek omvat de basiscomponenten taalverwerving, Nederlandse taal- en letterkunde en cultuurkunde, voor de studenten in de lerarenopleiding aangevuld met vakdidactiek Nederlands.

De methode / het materiaal waarmee in de collgeges taalverwerving gewerkt wordt:
Leerboeken
- In de Startblokken
- Nederlands in actie
- Nederlands op niveau
- eigen materiaal

Informatie over het onderwijsssysteem
Het academiejaar is ingedeeld in een wintersemester en een zomersemester, met telkens 15 collegeweken. Het wintersemester loopt van begin oktober tot begin februari. Het zomersemester loopt van begin april tot midden / eind juli.

De taken en de kwalificaties van de student-assistent
Van de student-assistent wordt in eerste instantie verwacht dat hij / zij de studenten ondersteunt bij de verwerving van communicatieve vaardigheden in het Nederlands. Daarvoor is een zeer goede beheersing van het Nederlands noodzakelijk, die bij voorkeur is aangescherpt door een studie taal- en letterkunde. Voorts wordt een goede kennis van het Duits verwacht. Ervaring in het lesgeven / begeleiden van taalleerders van een vreemde taal is een pre.

Kandidatuur
Je kunt je kandidaat stellen bij Digna Hobbelink: digna.hobbelink@uni-koeln.de

Externe Links
Website Universiteit
Vakgroep Nederlands