Duitsland: RWTH Aachen University

Universitair Talencentrum: vakgroep Nederlands

De Universiteit van Aken
De RWTH Aken is van oorsprong een polytechnische universiteit. Momenteel zijn er bijna 45.000 studenten en meer den honderd studierichtingen. De RWTH groeide de afgelopen decennia uit tot een belangrijke economische factor in de regio en is gelegen in een prachtig grensgebied van Duitsland, België en Nederland.

Wat doet de vakgroep Nederlands?
De vakgroep Nederlands aan het Talencentrum bestaat uit drie personen die samen het gehele lesaanbod taalverwerving voor alle faculteiten aan de universiteit verzorgen. Het vakgroephoofd Nederlands in Aken is lesontwikkelaar, organisator/coördinator en uitvoerder/docent in één. De taken van een vakgroephoofd omvatten het lesgeven zelf, het ontwikkelen van het onderwijsprogramma, het samenstellen en beoordelen van lesmateriaal, de begeleiding van studenten, toetsing en correctie en de organisatie van studies en stages in Nederland of Vlaanderen. Daarnaast is de vakgroep Nederlands projectpartner in grensoverschrijdende onderwijsprojecten in de Euregio Maas-Rijn.

Het lesaanbod
In Aken is Nederlands erkend bijvak voor diverse studievakken op diverse niveaus. Daarnaast zijn er veel studenten die vrijwillig Nederlands leren, bijvoorbeeld omdat zij een deel van hun studie in Delft of Eindhoven willen gaan doorbrengen. De vraag is groot en de taalcursussen zijn ondanks onderwijsbezuinigingen gratis gebleven. De meeste studenten studeren ingenieurswetenschappelijke vakken, maar Aken heeft ook een kleine letterenfaculteit en een Medische faculteit.

Het contactonderwijs wordt aangevuld met zelfstudie via een online platform en communicatieve lessen in een multimedialab. Op het hoogst haalbare niveau B2/C1 bieden wij een voorbereiding aan op studie en stage in Nederland of Vlaanderen door het CNaVT (Certificaat Nederlands als Vreemde Taal) af te nemen.

Informatie over het onderwijssysteem
Het academisch jaar is ingedeeld in twee semesters: het eerste semester begint midden oktober en eindigt midden februari (wintersemester), het tweede van midden april tot midden juli (zomersemester). Kenmerkend voor Duitse universiteiten is de grote mate van zelfstandigheid die van de studenten wordt verwacht. In de collegevrije periode hebben de studenten tijd voor onderzoek, projectwerkzaamheden en werk/stages.

De kwalificaties van de student-assistent
Wij verwachten van onze toekomstige student-assistent dat deze beschikt over uitstekende kennis van het Nederlands en goede kennis van het Duits (ook schriftelijk). Onze student-assistent moet erg zelfstandig kunnen werken, sociaal vaardig zijn en bijdragen aan een prettige werk- en lessfeer. Verder zijn ICT-vaardigheden belangrijk en als je al leservaring hebt, is dat natuurlijk een pré.

Taken van de student-assistent
Naast het verrichten van ondersteunende werkzaamheden kan de student-assistent meelopen in de taalverwervingscursussen, zelf deellessen verzorgen, online lesmateriaal ontwikkelen en meehelpen bij het verder ontwikkelen van het lesplatform.

Kandidatuur
Je kunt je kandidaat stellen bij drs. Maaike van Ras: m.vanras@sz.rwth-aachen.de

Externe link:
Talencentrum