Duitsland: Goethe Universität Frankfurt

Het onderwijssysteem in Duitsland
Het academisch jaar is ingedeeld in een zomer- en een wintersemester. Het wintersemester begint medio oktober en eindigt half februari. Het zomersemester start medio april en gaat door tot half juli.

Plaats en functie van het Nederlands aan de Goethe-Universität
De Goethe-Universität werd in 1914 opgericht en telt bijna 50.000 studenten. De tendens is stijgend. Het Nederlands maakt deel uit van het Instituut voor Duitse literatuur en didactiek, dat tot de Fachbereich 10: Neuere Philologien behoort. Bachelorstudenten germanistiek kunnen een module Nederlands laten aanrekenen als keuzevak. Studenten uit andere vakrichtingen zijn bij ons allemaal welkom. In enkele vakgroepen (linguïstiek, Zuid-Oost-Azië-studies) telt het Nederlands ook mee.

Steeds meer studenten willen Nederlands leren om met een uitwisselingsprogramma een semester of een jaar in  Nederland of Vlaanderen te studeren. Ondertussen denken er ook steeds meer aan een master in Vlaanderen of Nederland. De studenten kunnen kiezen uit twee modules. Module GER O-5 heet Fremdsprachliche Kommunikation en bestaat uit de taalverwervingscursussen Nederlands 1 (A1), Nederlands 2 (A2) en Nederlands 3 (B1), samen goed voor 8 contacturen per week of 12 studiepunten. Module GER O-6 heet Grundlagen der niederländischen Literatur und Kultur en bestaat uit een intensieve taalcursus, een lectuurcursus (literatuur of cultuur) en een werkcollege (literatuur of cultuur), samen 7 contacturen per week en eveneens goed voor 12 studiepunten.

Verder kunnen studenten deelnemen aan cursussen Nederlands 4 (B2) en/of 5 (C1) als er voldoende vraag is en eventueel aan een conversatiecursus.

Ieder semester hebben we ongeveer 80 studenten. In mei bieden we ze de mogelijkheid aan het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal deel te nemen.

Taken en kwalificaties van de student-assistent(e)
De moedertaalspreker uit Nederland, Vlaanderen of Suriname zal voornamelijk ingezet worden in een extra tutorium, waar de uitspraak van beginners wordt verbeterd. Voor dit onderdeel is er helaas te weinig tijd tijdens de colleges met ca. 25 beginners. Belangrijk is dus dat de student-assistent zelf een goede uitspraak heeft en zich bewust is van hoe men uitspraak kan oefenen, ook bereid is zich met dit speciale deel van de taal intensief bezig te houden. Ook kan hij zelfstandig een conversatieronde voor gevorderde studenten leiden.

Verwacht wordt eveneens dat de student-assistent(e) bij de avondlezingen ondersteunend meehelpt (bordjes ophangen, stoelen klaarzetten, techniek toetsen, zaal opruimen, etc.).

Kandidatuur
Wie belangstelling heeft kan contact opnemen met Laurette Artois:
artois@lingua.uni-frankfurt.de