Duitsland: Freie Universität Berlin

Informatie over het onderwijssysteem
Het academisch jaar is ingedeeld in twee semesters: het eerste semester loopt van midden oktober tot midden februari, het tweede van midden april tot midden juli.

De vakgroep Nederlands
Je kunt in Berlijn een BA Niederländische Philologie behalen en daarna verdergaan in een MA Niederlandistik im internationalen Kontext.
Naast colleges Nederlandse taal zijn er colleges op het gebied van de literatuur- en taalwetenschap. De Nederlandse taal en de Nederlandstalige cultuur wordt vanuit een Europees perspectief en vergelijkend benaderd. Er zijn ook studenten met een andere moedertaal dan het Duits, voornamelijk studenten uit Oost-Europa.

De methode/het materiaal waarmee gewerkt wordt

·       Welkom (neu), Klett, 2015
·       Nederlands in actie, Coutinho, 2012
·       Nederlands op niveau, Coutinho, 2015
·       Grammatica voor anderstaligen, NCB, 2004

De taken en de kwalificaties van de student-assistent
De voornaamste taak is het verlenen van assistentie bij de colleges Nederlandse taal met name op het gebied van conversatie voor beginners en gevorderden. De student-assistent is sociaal vaardig, heeft enig didactisch inzicht, een zeer goede kennis van het Nederlands, een goede kennis van het Duits en inzicht in overeenkomsten en verschillen tussen beide talen.
Enige ervaring in het onderwijzen van een vreemde taal, met name het Nederlands, is gewenst. Eigen initiatief en eigen ideeën worden zeer op prijs gesteld.

Kandidatuur
Je kunt je kandidaat stellen bij Truus De Wilde: truus.dewilde@fu-berlin.de

Externe link: 
Website Universiteit
Vakgroep Nederlands