Duitsland: Carl von Ossietzky Universität Oldenburg

De vakgroep Nederlands
De vakgroep telt ongeveer 170 studenten. Aan de dicht bij de grens gelegen Carl von Ossietzky Universiteit Oldenburg bevindt zich een van de best uitgeruste afdelingen Nederlands in Duitsland.

We leiden hier neerlandici op en leraren Nederlands. Allereerst wordt natuurlijk de taal geleerd, in kleine groepen, onder begeleiding van lectoren. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de cultuur van Nederland en Vlaanderen en aan taal- en literatuurwetenschap.

De methode/het materiaal waarmee gewerkt wordt
- Leerboek: In de startblokken en Op naar de eindstreep, uitgeverij Coutinho.
- Grammatik Niederlandisch, kurz und bundig, Klett, 2004.
- Wijze woorden, academisch Nederlands, Intertaal, 2002.
- Aanvullend eigen materiaal.

Informatie over het onderwijssysteem
Het Duitse academisch jaar is ingedeeld in twee semesters: het eerste semester loopt van midden oktober tot midden februari en het tweede van midden april tot midden juli.

De taken en de kwalificaties van de student-assistent
In samenwerking met de lectoren: begeleiden van de colleges taalverwerving voor Bachelorstudenten in het 1e tot en met het 4e semester. Onontbeerlijk: goede kennis van het Nederlands en van het Duits met inzicht in de verschillen en overeenkomsten tussen beide talen.

Ervaring in het lesgeven van enige vreemde taal is een pre en belangstelling voor het lesgeven van Nederlands als vreemde taal is uitdrukkelijk gewenst. De student-assistent kan in een van onze taalvaardigheidscolleges bijspringen en kan ook extra begeleiding voor buitenlandse anderstaligen aanbieden, bijv. in de vorm van conversatielessen. Andere taken zijn ondersteuning bij excursies en hulp bij het vervaardigen van lesmateriaal, correctiewerk.

Kandidatuur
Je kunt je kandidaat stellen bij Esther Ruigendijk: esther.ruigendijk@uni-oldenburg.de

Externe link: 
Website Universiteit
Vakgroep Nederlands