Université Catholique de Louvain

De vakgroep Nederlands (Opleiding Moderne Taal- en Letterkunde)

De vakgroep Nederlands binnen de opleiding Moderne Taal- en Letterkunde telt ongeveer 150 studenten, verdeeld over hoofd- en bijvakstudie.

De hoofdvakstudie bestaat uit de BA en MA Moderne Taal- en Letterkunde, de MA Meertalige Zakelijke Communicatie en de MA Vertalen en Tolken. Gelegen op de campus van Louvain-la-Neuve grenst de vakgroep aan het Nederlandse taalgebied, wat veel mogelijkheden biedt op het gebied van studenten- en docentenuitwisselingen en samenwerkingsverbanden tussen de aangrenzende taalgemeenschappen.

Vergelijkend en contrastief onderzoek, zowel wat taal- als literatuurwetenschap aangaat, staat dan ook in het middelpunt van de belangstelling. Daarnaast verricht de vakgroep ook onderzoek naar de verwerving van het Nederlands als vreemde taal, onder andere in immersieonderwijs. We leiden neerlandici op die ook een tweede moderne taal studeren en die bij aanvang van hun studie al over een goede basiskennis beschikken (niveau B1).
De meeste studenten hebben Frans als moedertaal. Alle vakken worden in het Nederlands gedoceerd.

Informatie over het onderwijssysteem
Het academisch jaar is in Franstalig België ingedeeld in twee semesters. Aan de UCLouvain loopt het eerste semester van midden september tot eind december, het tweede van begin februari tot midden mei. Januari en juni zijn examenperiodes.

De taken en de kwalificaties van de student-assistent
De voornaamste taak is het verlenen van assistentie bij de verschillende colleges taalverwerving voor Bachelorstudenten op het gebied van spreekvaardigheid (met aandacht voor de uitspraak) en schrijfvaardigheid (met aandacht voor de grammatica en de tekstopbouw). De student-assistent is vlot in de omgang, is moedertaalspreker en heeft bij voorkeur een goede kennis van het Frans. Ervaring in het onderwijzen van een vreemde taal, met name het Nederlands, is een pluspunt. Eigen initiatief en eigen ideeën worden zeer op prijs gesteld. Deelname aan culturele activiteiten behoort tot de mogelijke taken.

Kandidatuur
Je kunt je kandidaat stellen bij prof. dr. Liesbeth Degand, e-mail: liesbeth.degand@uclouvain.be

Externe links:
https://www.uclouvain.be / https://uclouvain.be/fr/facultes/fial 

Student-assistenten plaatsen