Taalinfrastructuur en Zuid-Afrika

Zuid-Afrika en de Taalunie hebben sinds 2012 verschillende samenwerkingsprojecten op het vlak van taal- en spraaktechnologie gefinancierd. Het meest recente project waaraan gewerkt wordt, is het aansluiten van twee extra Zuid-Afrikaanse talen op Taalportaal, namelijk Setswana en isiXhosa.
 
Taalportaal is een online platform met grammaticale beschrijvingen van verschillende talen, zoals het Nederlands, Fries en Afrikaans. Een betere grammaticale beschrijving van Setswana en isiXhosa zal helpen om hun gebruikers in Zuid-Afrika beter te ondersteunen. Het Instituut voor de Nederlandse Taal (INT) zorgt voor het onderhoud en verbetering van de Taalportaal-software.

Symposium DAC-NTU 2016
Op 26 mei 2016 organiseerden de Nederlandse Taalunie en het Ministerie van Kunst en Cultuur van Zuid-Afrika een symposium over taalbronnen. Het symposium vond plaats in Johannesburg.
Lees meer.