Overleg ‘digitaal informatiecentrum’

De belangrijkste aanbeveling van het pilotonderzoek 'Vertrokken Nederlands is om te onderzoeken of het mogelijk is een digitaal of fysiek informatiecentrum over de Nederlandse taal, cultuur en onderwijs op te zetten dat specifiek gericht is op geëmigreerde Nederlanders en Vlamingen.
Naar aanleiding van deze conclusie vindt op 18 februari a.s. bij de Taalunie overleg plaats over een digitaal informatiecentrum over de Nederlandse taal, cultuur en onderwijs voor geëmigreerde Nederlanders en Vlamingen.

Blok 1: leerbehoeftes en strategische partnerschappen

Blok 2: behoeftes en -voorzieningen m.b.t. diverse media (tv, radio, geschreven media)

Blok 3: inhoud en functionaliteiten van een digitaal platform

Afsluitende discussie en eindconclusies, aanbevelingen voor hoe verder te gaan en wie welke rol wil spelen