Onderwijs in Zuid-Afrika

Sinds 1994 biedt de Taalunie ondersteuning aan de neerlandistiek en het onderwijs NVT in het hoger onderwijs in Zuid-Afrika. Zo kunnen afdelingen, docenten en docentenverenigingen onder andere lesmaterialen en literatuur aankopen, gastdocenten uitnodigen, congressen en cursussen voor neerlandici en studenten organiseren, onderzoeksbeurzen aanvragen en in onderzoeksprojecten investeren. Ook kunnen Zuid-Afrikaanse studenten deelnemen aan de Taalunie zomercursus in Gent.

De Taalunie ondersteunt twee verenigingen van neerlandici in Zuid-Afrika: de Suider-Afrikaanse Vereniging vir Neerlandistiek (SAVN) en het Kaaps Forum voor Neerlandistiek (KFN).

In Zuid-Afrika en Namibië kunnen studenten Nederlandse taal- en letterkunde in combinatie met Afrikaanse taal- en letterkunde studeren aan de volgende universiteiten:

  • Universiteit van Wes-Kaapland (Bellville)
  • Universiteit van die Vrijstaat (Bloemfontein)
  • Rhodes University (Grahamstad)
  • Universiteit van Kaapstad (Kaapstad)
  • Noordwes-Universiteit (Potchefstroom)
  • Universiteit van Pretoria (Pretoria)
  • Universiteit van Stellenbosch (Stellenbosch)
  • Universiteit van Namibië (Windhoek, Namibië)
Contactpersonen

Contactpersonen Zuid-Afrika: Karlijn Waterman en Anne Paret