Termraad

De Termraad Nederlands werkt aan terminologische afstemming tussen de vertaaldiensten van de verschillende Europese instellingen en de Nederlandse, Belgische en Vlaamse overheden.

De volgende instellingen zijn in de kerngroep van de Termraad Nederlands vertegenwoordigd:

  • Europese Commissie
  • Raad van de Europese Unie
  • Europees Parlement
  • Europese Rekenkamer
  • Hof van Justitie van de Europese Unie
  • Nederlandse overheid
  • Belgische overheid
  • Vlaamse overheid
  • Instituut voor de Nederlandse taal (INT)
  • Nederlandse Taalunie