Certificaat Nederlands als Vreemde Taal

Het Certificaat Nederlands als Vreemde taal (CNaVT) is een project van de Taalunie dat  anderstaligen die het Nederlands als Vreemde Taal leren mogelijkheden biedt om hun taalvaardigheid in het Nederlands te laten toetsen en certificeren.

In het project ontwikkelt een Nederlands-Vlaams team van toetsdeskundigen jaarlijks 5 examens Nederlands die gerelateerd zijn aan de niveaus A2, B1, B2 en C1 van het Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen (ERK). De examens richten zich op volwassen leerders (16+). Wie slaagt voor een van deze examens ontvangt een erkend certificaat. Jaarlijks nemen ongeveer 2.000 NVT-leerders uit 40 verschillende landen aan de examens deel. Het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal is een internationaal erkend certificaat.

Naast op toetsen en certificeren van leerders, zet het CNaVT ook in op het opleiden en ondersteunen van professionals die betrokken zijn bij toetsing en beoordeling.

Meer informatie
Voor meer informatie over CNaVT en over hoe u aan de examens deel kunt nemen, kunt u terecht op de projectwebsite www.cnavt.org.

Contactpersoon                                Kernteam:                      Partners:
e-mail:                                                    Lucia Luyten                   Centrum voor Taal en Onderwijs
Steven Vanhooren                              Christina Maes                 (KU Leuven)
                                                                 Inge Reinders                 Radboud Universiteit Nijmegen
                                                                 Lies Strobbe                     eCom Scotland
                                                                 Goedele Vandommele
                                                                 Kris Van den Branden
                                                                 Sophie Willems