Certificaat Nederlands als Vreemde Taal

Het Certificaat Nederlands als Vreemde taal (CNaVT) is een project van de Taalunie dat anderstaligen die het Nederlands als Vreemde Taal leren mogelijkheden biedt om hun taalvaardigheid in het Nederlands te laten toetsen en certificeren.

In het project ontwikkelt een Nederlands-Vlaams team van toetsdeskundigen jaarlijks 5 examens Nederlands die gerelateerd zijn aan de niveaus A2, B1, B2 en C1 van het Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen (ERK). De examens richten zich op volwassen leerders (16+). Wie slaagt voor een van deze examens ontvangt een erkend certificaat. Jaarlijks nemen ongeveer 2.000 NVT-leerders uit 40 verschillende landen aan de examens deel. Het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal is een internationaal erkend certificaat.

Naast op toetsen en certificeren van leerders, zet het CNaVT ook in op het opleiden en ondersteunen van professionals die betrokken zijn bij toetsing en beoordeling.

Meer informatie
Voor meer informatie over CNaVT en over hoe u aan de examens deel kunt nemen, kunt u terecht op de projectwebsite www.cnavt.org.

Beurssysteem

Leerders voor wie het examengeld een drempel vormt voor deelname aan de CNaVT-examens kunnen eenmalig een gedeeltelijke terugbetaling van het examengeld aanvragen. Het gaat om een terugbetaling van € 45. Meer informatie vindt u in ons artikel over de beurs.

Contactpersonen Taalunie                                      
Steven Vanhooren
Nikki de Jong

Kernteam
Zie de pagina Medewerkers van het CNaVT-team.

Partners
Centrum voor Taal en Onderwijs (KU Leuven)
Radboud Universiteit Nijmegen
eCom Scotland

 

Offerteaanvraag administratieve module CNaVT-examens

Als organisatie in de bevordering van de Nederlandse taal en cultuur wereldwijd, streeft de Taalunie naar efficiëntie en gestroomlijnde processen om de dienstverlening rondom de CNaVT-examens te verbeteren. De Taalunie is op zoek naar een gebruiksvriendelijk systeem dat een oplossing biedt om de inschrijvingen van kandidaten nauwkeurig te beheren. De Taalunie zou graag een offerte ontvangen voor de ontwikkeling en implementatie van een administratieve module die zal helpen bij het organiseren van de CNaVT-examens. Het is van belang dat het systeem voldoet aan onze specifieke behoeften en vereisten. Zie de onderstaande documenten voor meer informatie.