Het belang van 'Nederlands wereldwijd'

Op heel veel plaatsen in de wereld wordt de Nederlandse taal geleerd en onderwezen. De Taalunie ondersteunt het onderwijs Nederlands buiten het Nederlandse taalgebied. Daarmee dragen we bij aan internationale samenwerking en diplomatie en we versterken de internationale impact van Nederland, Vlaanderen en Suriname.
Met het faciliteren van goed onderwijs Nederlands als Vreemde Taal (NVT) in de buurtaalregio’s, op de Cariben en in de internationale neerlandistiek ondersteunen we internationale culturele, economische en diplomatieke contacten.

De Taalunie doet dit door het bieden van ondersteuning aan studenten, docenten en onderwijsinstellingen die buiten het taalgebied actief met het Nederlands bezig zijn. Bijvoorbeeld door de doelgroepen financieel te helpen, maar ook door het beschikbaar stellen van tal van andere ondersteunende voorzieningen zoals cursussen, toetsingsmogelijkheden en informatie over leermiddelen.

Daarnaast bevorderen we de onderwijskansen van de leerlingen op de Caribische eilanden waar Nederlands een vreemde taal is voor de meeste leerlingen, bijvoorbeeld door mee te werken aan de ontwikkeling van specifiek lesmateriaal.
Met de ondersteuning van neerlandici overal ter wereld creëren we invloedrijke ambassadeurs van het Nederlands en de Nederlandstalige cultuur.