Buitenlandse aardrijkskundige namen

De Nederlandse schrijfwijze van buitenlandse aardrijkskundige namen is vastgelegd in de lijst BAN-lijst.