NVT-jongerenevaluatie

Elk jaar organiseert de Taalunie een jongerenevaluatie waarbij de taalvaardigheid wordt getoetst van leerlingen tussen 12 en 16 jaar die Nederlands als Vreemde Taal leren.

Inhoud

Het doel van de jongerenevaluatie is om de sterktes en verbeterpunten van elke leerling op het vlak van Nederlandse taalvaardigheid aan te geven. Zo krijgen leerkrachten meer informatie over het taalniveau van hun leerlingen en worden leerlingen extra gemotiveerd om Nederlands te leren. Het evaluatie-instrument is gebaseerd op de officiële CNaVT-toetsen voor volwassenen, die eventueel ook aangeboden kunnen worden aan oudere leerlingen.

De taken die voor de evaluatie worden gebruikt, liggen allemaal op ongeveer A2-niveau. Aan de evaluatie kunnen jongeren deelnemen uit de Franse en Duitstalige Gemeenschap, Noordrijn-Westfalen, Nedersaksen, Hauts-de-France en de Caribische eilanden.

Examinatorentrainingen

De lesgevers die zorgen voor de correctie van het schriftelijke en/of mondelinge deel van de jongerenevaluatie kunnen worden aangemeld voor de examinatorentrainingen.

Meer informatie over de volgende jongerenevaluatie wordt in het voorjaar 2021 bekendgemaakt.