NVT-jongerenevaluatie

Elk jaar organiseert de Taalunie een jongerenevaluatie waarbij de taalvaardigheid wordt getoetst van leerlingen tussen 12 en 16 jaar die Nederlands als Vreemde Taal leren.

Inhoud

Het doel van de jongerenevaluatie is om de sterktes en verbeterpunten van elke leerling op het vlak van Nederlandse taalvaardigheid aan te geven. Zo krijgen leerkrachten meer informatie over het taalniveau van hun leerlingen en worden leerlingen extra gemotiveerd om Nederlands te leren. Het evaluatie-instrument is gebaseerd op de officiële CNaVT-toetsen voor volwassenen, die eventueel ook aangeboden kunnen worden aan oudere leerlingen.

De taken die voor de evaluatie worden gebruikt, liggen allemaal op ongeveer A2-niveau. Aan de evaluatie kunnen jongeren deelnemen uit de Federatie Wallonië-Brussel, Ostbelgien, Noordrijn-Westfalen, Nedersaksen, Hauts-de-France en de Caribische eilanden.

Praktisch

De jongerenevaluatie 2020 vindt plaats van 11-29 mei. Deelname is gratis. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Michele Lucangelo.

Inschrijving

Leerlingen kunnen worden aangemeld tot 3 april via mlucangelo@taalunie.org. Onderaan deze pagina vindt u het inschrijfformulier. Er is een beperkt aantal plaatsen. De volgorde van aanmelding is bepalend voor de mogelijkheid tot deelname.

De afname van de evaluatie in de Cariben kan op een eerder moment plaatsvinden. Belanghebbenden worden hierover apart geïnformeerd.

Examinatorentrainingen

De lesgevers die zorgen voor de correctie van het schriftelijke en/of mondelinge deel van de jongerenevaluatie kunnen worden aangemeld voor de examinatorentrainingen. Deze trainingen vinden plaats op:

  • woensdag 29 april 2020 in Lille en Münster
  • woensdag 6 mei 2020 in Brussel en Luik