Erasmus+ strategische partnerschappen

Universiteiten die een internationaal project willen opstarten kunnen hiervoor financiering krijgen via Erasmus+. Hierbij draait het om vernieuwende methoden ontwikkelen en delen, en om het stimuleren van samenwerking en kennisdeling. Strategische partnerschappen zijn gericht op de samenwerking tussen organisaties in de EU*. Denk bijvoorbeeld aan digitale leermethodes en een leerlijn talen leren.

De duur van een dergelijk project is tussen 24 en 36 maanden.

Voor wie?

Organisaties die in de EU gevestigd zijn. Ook organisaties van buiten de EU kunnen deelnemen als hun deelname essentiële meerwaarde oplevert voor het project. De aanvrager moet in een EU-land gevestigd zijn.

Voorwaarden

- De deelnemende hogescholen/universiteiten moeten het Erasmus-handvest ondertekend hebben.
- De activiteiten moeten plaatsvinden in de landen van de deelnemende organisaties.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op erasmusplus-site. Zie de programmagids voor meer informatie. U kunt zelf geen aanvraag indienen bij de EU. Vraag bij uw universiteiten en uw netwerk of mensen geïnteresseerd zijn in het opzetten van een project.

*) De volgende landen behoren niet tot de EU maar vallen bij Erasmus+ wel onder dezelfde regels (wat betekent dat het even eenvoudig is om een Erasmusbeurs voor die landen te krijgen als andere EU-landen): Noord-Macedonië, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Turkije.