Erasmus+ voor docenten

Erasmus+ is een Europees subsidieprogramma waarmee u als docent een beurs kunt krijgen voor:

- lesgeven bij een hogeschool of universiteit in het buitenland (gastdocentschap).
- het volgen van een training in het buitenland. Dat kan zijn: een (taal)trainingen, job shadowing, observatieperiodes, of een opleiding bij een instelling of particuliere organisatie.

Het gastdocentschap of de training duren minimaal 2 dagen (5 dagen voor niet-Europese docenten*) tot 2 maanden. Daarnaast bestaat een onderwijsperiode uit minstens 8 lesuren per week (of per verblijf als dit korter is dan een week). Dit minimum geldt niet voor personeel in dienst van bedrijven dat is uitgenodigd.

Voor wie?

Docenten en andere stafleden aan hogescholen en universiteiten. Het is lastiger om een beurs te bemachtigen voor uitwisseling tussen de EU en de rest van de wereld dan wanneer de uitwisseling binnen de EU plaatsvindt.

Voorwaarden

De uitwisseling moet:
- geen deelname aan een conferentie zijn.
- de professionele ontwikkeling van het staflid bevorderen.
- plaatsvinden in een ander land dan waar het staflid werkt en woont.
- binnen de EU of tussen een EU-land en een niet-EU-land plaatsvinden.
- de uitwisseling mag ieder moment van het jaar plaatsvinden, het is niet
   aan het schooljaar gebonden.
- een training mag gegeven worden door een bedrijf.

Deze beurs mag gecombineerd worden met andere beurzen.

Naast deze voorwaarden stelt uw hogeschool of universiteit ook voorwaarden. Zij selecteren de kandidaten

Hoe vraag ik de beurs aan?

Uw hogeschool of universiteit en de instelling waar u naartoe wilt moeten een Erasmusovereenkomst gesloten hebben. Vraag bij het international office van uw universiteit na of u via uw universiteit gebruik kunt maken van deze regeling. U kunt de beurs niet rechtstreeks aanvragen bij de EU.

Meer informatie

Bekijk de volgende beurzenpagina's van de Europese Commissie:
Erasmus+ hoger onderwijs (beurzen voor staff training)
Erasmus+ hoger onderwijs (beurzen voor staff teaching)

In combinatie met een financiering van de Taalunie

Als neerlandistiekdocent kunt u een Erasmus+ beurs wellicht combineren met een financiering van de Taalunie, zoals onze regeling voor gastdocenten en onze regelingen voor docentennascholing en studiedagen.

*) De volgende landen behoren niet tot de EU maar vallen bij Erasmus+ wel onder dezelfde regels (wat betekent dat het even eenvoudig is om een Erasmusbeurs voor die landen te krijgen als andere EU-landen): Noord-Macedonië, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Turkije.