Beurzen voor docenten

Niet alleen de Taalunie biedt regelingen aan voor docenten in de wereld. Ook andere instellingen bieden beurzen aan die kunnen worden ingezet voor de docent en/of de afdeling Nederlands.

Door gebruik te maken van een van de onderstaande beurzen is het wellicht niet altijd nodig om een beroep te doen op een financiering van de Taalunie voor uw plan of activiteit. De lijst is niet uitputtend. De volgende beurzen kunnen van nut zijn:

Ik wil…. lesgeven

- Erasmus+ voor docenten

- Specifieke beurs voor een regio:
   CEEPUS

Ik wil…. een cursus volgen

- Erasmus+ voor docenten

Ik wil…. Onderzoeken

- Onderzoeksbeurzen Nederlandse Taalunie (PhD.)
- Erasmus+ strategische partnerschappen
- Overzicht onderzoeksbeurzen