Project student-assistenten

Onder "student-assistent" verstaan we een Nederlandse of Vlaamse student die in het buitenland een studie volgt en die daarnaast ondersteunende onderwijstaken voor een afdeling Nederlands verricht.

Doel

Met het faciliteren van student-assistenten Nederlands wil de Nederlandse Taalunie de buitenlandse afdelingen Nederlands ondersteunen op personeel gebied. Student-assistenten helpen (hoofdzakelijk) bij de lessen taalverwerving van de buitenlandse studenten neerlandistiek.

Student-assistenten in het kort

Student-assistenten kunnen per semester worden aangevraagd door afdelingen Nederlands ongeacht de status van het vak. Per afdeling worden maximaal 4 uren per week gedurende een periode van maximaal 24 weken vergoed in een semester. De afdeling Nederlands zorgt voor de begeleiding van de student-assistent.

Student-assistenten moeten in het bezit zijn van een door de Taalunie erkende beurs.

De student-assistenten ontvangen voor de uitvoering van hun taken van de Taalunie een bescheiden onkostenvergoeding.

Van de buitenlandse afdeling wordt verwacht dat zij de student-assistenten begeleidt.

Hoe een student-assistent aanvragen?

Meer uitgebreide informatie over student-assistenten en informatie over hoe u
een vergoeding voor een student-assistent kunt aanvragen kunt u vinden in onze
regeling voor student-assistenten.

Hoe te vinden?

De studenten binnen het Nederlandse taalgebied worden geïnformeerd over de mogelijkheid om als student-assistenten ingezet te worden via de website van de Taalunie.

Staat uw buitenlandse afdeling nog niet in de lijst met afdelingen Nederlands en wilt u met uw afdeling graag meedoen aan het project voor student-assistenten, neemt u dan contact op met aanvraagfinanciering@taalunie.org .

 

                                                                       Informatie voor de studenten>>