Conversatietafels voor lesgevers Nederlands

Ieder schooljaar organiseert de Taalunie maandelijkse conversatietafels voor NVT-lesgevers uit alle onderwijsniveaus. Ze zijn gericht op beginnende en ervaren lesgevers, bij voorkeur niet-moedertaalsprekers. Ook studenten van de lerarenopleidingen met het vak Nederlands mogen deelnemen.

De conversatietafels hebben als doelstellingen:

  • Uitwisseling van leservaringen en lesmateriaal
  • Creatie van een professioneel netwerk
  • Versterking van de eigen spreekvaardigheid
  • Nascholing op maat, in overleg met de deelnemers

De sessies worden begeleid door een medewerker van de Taalunie. In overleg met de deelnemers wordt het definitieve programma samengesteld. Het Nederlands is de voertaal tijdens de sessies.

Planning

  • Aken

Schooljaar 2019-20, telkens op dinsdag van 17.00-18.30 uur:
8 oktober, 5 november, 3 december, 4 februari, 24 maart, 21 april en 19 mei.

Locatie: Region Aachen Zweckverband (Rotter Bruch 6, 52068 Aken).

  • Luik

Schooljaar 2019-20, telkens op dinsdag van 17.00-18.30 uur:
15 oktober, 19 november, 10 december, 11 februari, 10 maart, 28 april en 26 mei.

Locatie: Maison des Langues (Boulevard d'Avroy, 28-30, Luik).

  • Charleroi

Voorjaar 2020, telkens op dinsdag van 17.00-18.30 uur: 4 februari, 10 maart, 31 maart en 5 mei

Locatie: HELHa Loverval (Place Maurice Brasseur 6, 6280 Loverval)

Inschrijving

Deelname is gratis. Mail naar nvt@taalunie.org met vermelding van uw naam, gewenste locatie, naam van uw school, aantal jaren leservaring en verwachtingen van de sessies.

Partners