Conversatietafels voor lesgevers Nederlands

Ieder schooljaar organiseert de Taalunie maandelijkse conversatietafels voor NVT-lesgevers uit alle onderwijsniveaus. Ze zijn gericht op beginnende en ervaren lesgevers, bij voorkeur niet-moedertaalsprekers. Ook studenten van de lerarenopleidingen met het vak Nederlands mogen deelnemen.

Doelstellingen

  • Uitwisseling van leservaringen en lesmateriaal
  • Versterking van de eigen spreekvaardigheid
  • Creatie van een professioneel netwerk

In overleg met de deelnemers wordt het definitieve programma samengesteld. Specifieke nascholingsthema's kunnen ook aan bod komen. Nederlands is de voertaal. De sessies worde begeleid door een NVT-expert.

Schooljaar 2021-22

Locaties:

  • Bergen: Forem Centre Initialis (Rue Pierre et Marie Curie 1, 7000 Bergen)
  • Charleroi: HELHa Loverval (Place Maurice Brasseur 6, 6280 Loverval)
  • Louvain-la-Neuve: Université catholique de Louvain (Place Cardinal Mercier 10-12, 1348 Louvain-la-Neuve, zaal SOCR 26)
  • Luik: Maison des Langues (Boulevard d'Avroy 28-30, 4000 Luik)

Voor Duitse lesgevers is er een online conversatietafel.

Voorlopige planning: 12 oktober (fysiek), 9 november (online), 14 december (fysiek), 11 januari (online), 15 februari (fysiek), 8 maart (online), 19 april (fysiek), 10 mei (online). Alle sessies vinden plaats van 17 uur tot 18.30 uur.

Inschrijving

Mail a.u.b. naar nvt@taalunie.org met vermelding van uw naam, gewenste locatie, naam van uw school, aantal jaren leservaring en verwachtingen van de sessies. Deelname is gratis. 

Partners