Taalunie in Nederlandse en Vlaamse Gebarentaal

Op deze pagina vindt u informatie over de Taalunie in Vlaamse Gebarentaal (VGT) en Nederlandse Gebarentaal (NGT)
In de video’s komt aan bod: wat doet de Taalunie? Welke taken heeft de Taalunie ten aanzien van standaardtaal en taalvariëteiten, zoals NGT en VGT? En welke rol speelt de Taalunie in onderwijs en cultuur?