Erasmus Mundus

Een Erasmus Mundus Joint Master Degree (EMJMD) is een prestigieuze master die je aan minimaal twee universiteiten in twee verschillende landen volgt. Bij je afstuderen krijg je een diploma van beide universiteiten.
Een Erasmus Mundusmaster duurt 12 tot 24 maanden. De beste kandidaat-studenten kunnen een beurs krijgen voor de hele periode.

Je vindt de masters op deze webpagina.

Voor wie?

Masterstudenten van over de hele wereld kunnen een aanvraag indienen.

Voorwaarden

Om de beurs te ontvangen moet je eerst worden toegelaten tot de master en vervolgens worden geselecteerd voor een beurs. Een aantal voorwaarden zijn:
- Je moet de studie voltijds volgen;
- Je moet een bachelordiploma of soortgelijk diploma hebben;
- Minimaal 75% van de beurzen gaat naar kandidaten uit landen buiten de EU.*

Deze beurs mag niet gecombineerd worden met andere EU-beurzen.

Meer informatie

Heb je nog vragen? Het nationale agentschap of nationale bureau in jouw land kan je verder helpen. Je vindt hier meer informatie.

Meehelpen bij lessen Nederlands

Ben je moedertaalspreker van het Nederlands en ga je op uitwisseling? Dan kun je wellicht assisteren bij lessen Nederlands bij een buitenlandse universiteit. Je doet interessante ervaring op en ontvangt een vergoeding. Lees hier meer.

*) De volgende landen behoren niet tot de EU maar vallen bij Erasmus+ wel onder dezelfde regels (wat betekent dat het even eenvoudig is om een Erasmusbeurs voor die landen te krijgen als andere EU-landen): Noord-Macedonië, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Turkije.