Erasmus+ Masterlening

Erasmus+ is een Europees subsidieprogramma. Erasmus+ biedt leningen met gunstige voorwaarden voor studenten die een master gaan volgen in een EU-land.* De student betaalt een lage rente, hoeft geen onderpand te hebben en kan uitstel van betaling aanvragen totdat hij een baan heeft gevonden.

Je kunt een lening krijgen voor een eenjarige en een tweejarige masteropleiding.

Voor wie?

De volgende groepen kunnen een aanvraag indienen:
- Spaanse masterstudenten en buitenlandse studenten die in Spanje een
   master gaan volgen
- Turkse studenten die een master gaan volgen in een EU-land
- Buitenlandse studenten die in Luxemburg een master gaan volgen
- Buitenlandse studenten die in Cyprus een master gaan volgen
- Italiaanse studenten die in een EU-land een master willen volgen
- Roemeense studenten die in een EU-land een master willen volgen
- Kroatische studenten die in een EU-land een master willen volgen
Nieuwe mogelijkheden worden toegevoegd op deze website.

Voorwaarden

Je moet
- een bachelordiploma in bezit hebben en aanvaard zijn voor een volledige masteropleiding;
- de master gaan doen in een ander land dan waar hij zijn bachelordiploma heeft gehaald;
- de volledige master in het buitenland gaan volgen.
Erasmusbeurzen mogen gecombineerd worden met andere beurzen en vormen van subsidie.

Hoe vraag ik de beurs aan?

Je vraagt de beurs aan bij de eerdergenoemde banken.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op deze site.

Meehelpen bij lessen Nederlands

Ben je moedertaalspreker van het Nederlands en ga je op uitwisseling? Dan kun je wellicht assisteren bij lessen Nederlands bij een buitenlandse universiteit. Je doet interessante ervaring op en ontvangt een vergoeding. Lees hier meer.

*) De volgende landen behoren niet tot de EU maar vallen bij Erasmus+ wel onder dezelfde regels (wat betekent dat het even eenvoudig is om een Erasmusbeurs voor die landen te krijgen als andere EU-landen): Noord-Macedonië, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Turkije.