Takenpakket student-assistenten

De student-assistent wordt in eerste instantie ingezet voor taalverwerving.

algemeen
Als jonge moedertaalspreker met een beperkte kennis van taaldidactiek zijn de student-assistenten uitstekend geschikt om niet-Nederlandstalige leeftijdgenoten met vergelijkbare belangstelling en achtergrond te begeleiden bij oefeningen taalvaardigheid. Zo leveren zij een directe bijdrage aan het versterken van de Nederlandse taalvaardigheid van de buitenlandse studenten.

Aangezien de student-assistenten niet per se neerlandici in spe zijn, zullen ze vooral ingezet worden bij de mondelinge vaardigheidslessen waarmee ze kunnen bijdragen aan de spreekvaardigheid, woordenschat en communicatieve vaardigheden van de buitenlandse studenten.

assisteren
Gezien de geringe vakdidactische bagage van de student-assistenten mag assistentie bij andere colleges slechts sporadisch voorkomen. Het is dus geenszins de bedoeling dat de student-assistenten colleges gaan verzorgen; hun bijdrage aan het onderwijs Nederlands beperkt zich tot het 'assisteren' van de plaatselijke docent.
Van de buitenlandse afdeling wordt verwacht dat zij de student-assistenten begeleidt. Een student-assistent kan dus nooit onbegeleid ingezet worden of een taak krijgen aan een buitenlandse universiteit waar geen docent Nederlands werkzaam is.

overige inzet
Student-assistenten kunnen incidenteel ook worden betrokken bij de algemene taken en activiteiten van de buitenlandse afdeling. Zij kunnen bijvoorbeeld helpen bij de afdelingsbibliotheek, participeren aan de lezingen en assisteren bij de voorbereiding van excursies. Het laat hen toe om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de functie van docent Nederlands in het buitenland.