Wat zijn student-assistenten Nederlands?

Student-assistent Nederlands zijn studenten die met een door de Taalunie erkende beurs in het buitenland gaan studeren. Het algemene profiel voor de student-assistent gaat uit van een gevorderde student vanaf het tweede of derde studiejaar. Bij voorkeur een talenstudent.

Van de student-assistent wordt verwacht dat hij/zij expliciete belangstelling heeft voor taaldidactiek en dat hij/zij in het bezit is van goede communicatieve vaardigheden. De student-assistent wordt ingezet voor ondersteunende taken bij het onderwijs van de afdeling Nederlands aan de universiteit waar zij gaan studeren en heeft direct contact met de studenten Nederlands.

De student-assistenten doen dit door de studenten Nederlands aan deze buitenlandse afdeling te begeleiden bij hun taalverwerving. Het is dus niet de bedoeling dat de student-assistent zelf colleges geeft.

Student-assistenten kunnen maximaal vier uur per week worden ingezet (want ze moeten natuurlijk nog voldoende tijd hebben voor hun eigen studie) en krijgen daarvoor een bescheiden onkostenvergoeding van de Nederlandse Taalunie.

Klik hier voor het takenpakket van student-assistenten.