Erasmus+ beurs voor studenten

Erasmus+ is een Europees subsidieprogramma waarmee je als student een beurs kunt krijgen als je wilt:

- studeren bij een hogeschool of universiteit in het buitenland
- stagelopen in het buitenland tijdens je studie of direct erna

Je kunt 3 tot 12 maanden in het buitenland studeren met Erasmus+ of 2 tot 12 maanden stagelopen.

Voor wie?
Studenten die ingeschreven staan bij een hogeschool of universiteit.  Het is lastiger om een beurs te bemachtigen voor uitwisseling tussen de EU en de rest van de wereld dan wanneer de uitwisseling binnen de EU plaatsvindt.  *

Je kunt Erasmus+ niet gebruiken als je van buiten de EU bent en naar een land wilt buiten de Europese Unie.

Voorwaarden
De voorwaarden verschillen per land en hogeschool en universiteit. Vraag dit dus na bij je eigen hogeschool of universiteit. Een selectie van de voorwaarden is hier opgenomen. De uitwisseling moet:
- voltijds zijn;
- onderdeel uitmaken van het studieprogramma;
- plaatsvinden in een ander land dan waar je studeert en woont;
- in geval van studie uitwisseling dien je minstens in het tweede jaar van je studie zitten;
- in geval van stage dient deze tijdens je studie of binnen een jaar na afstuderen plaats te vinden. Vraag dit voor je afstuderen aan;
- in geval van stage mag deze niet plaatsvinden bij EU-instellingen.

Erasmusbeurzen mogen gecombineerd worden met andere beurzen en vormen van subsidie.

Hoe vraag ik de beurs aan?
Jouw hogeschool of universiteit en de instelling waar je naartoe wilt moeten een Erasmusovereenkomst gesloten hebben. Vraag bij het international office van je universiteit na of je gebruik kunt maken van Erasmus+. Je kunt de beurs niet rechtstreeks aanvragen bij de EU.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op de Erasmus+ site "studeren in het buitenland' en op de Erasmus+ site over 'stages voor studenten".

Meehelpen bij lessen Nederlands
Ben je moedertaalspreker van het Nederlands en ga je op uitwisseling? Dan kun je wellicht assisteren bij lessen Nederlands bij een buitenlandse universiteit. Je doet interessante ervaring op en ontvangt een vergoeding. Lees hier meer.

*) De volgende landen behoren niet tot de EU maar vallen bij Erasmus+ wel onder dezelfde regels (wat betekent dat het even eenvoudig is om een Erasmusbeurs voor die landen te krijgen als andere EU-landen): Noord-Macedonië, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Turkije.