Beurzen voor studenten

Voor studenten in de buitenlandse neerlandistiek zijn er diverse beurzen beschikbaar.
Wij zetten de belangrijkste beurzen hier voor je op een rij. Deze lijst is niet uitputtend.

Ik wil…. Studeren

Overal
- Erasmus+ beurs voor studenten
- Erasmus+ masterlening
- Erasmus Mundus

Beurzen specifiek voor Nederland
- Holland beurs
- Orange Tulip Scholarship

Beurzen specifiek voor Vlaanderen
- Prioriteitslanden Vlaanderen 2019-2020
- ASEM-DUO
- Master Mind beurs
- Beurzen van de Vlaamse overheid
- BAEF-beurs

Beurzen specifiek voor andere landen
- CEEPUS
- ASEM-DUO
- Prioriteitslanden Vlaanderen 2019-2020
- BAEF-beurs

Ik wil…. Stagelopen

Overal
- Erasmus+ beurs voor studenten

Stagelopen in Nederland
- Stages in Nederland

Stagelopen in Vlaanderen
- Stages in Vlaanderen
- Prioriteitslanden Vlaanderen 2019-2020
- ASEM Work Placement Programme

Stagelopen in een ander land
- ASEM Work Placement Programme

Ik wil…. onderzoeken

Overal
- Onderzoeksbeurzen Nederlandse Taalunie (PhD.)

Beurzen specifiek voor onderzoek in Vlaanderen
- Prioriteitslanden Vlaanderen 2019-2020

Taaluniebeurzen
- Onderzoeksbeurzen Nederlandse Taalunie (PhD.)
- Student-assistenten

Overige beurzen