Links voor het NVT

In dit overzicht vindt u een aantal interessante websites. In willekeurige volgorde. Handig voor docenten en studenten van het Nederlands als vreemde taal (NVT).

www.2BDutch.nl
Deze website biedt video's aan met ondertiteling in het Nederlands en verscheidene andere talen om de taal en cultuur beter te leren kennen.

Nedbox
Website om Nederlands te oefenen. Dat kun hier op een leuke manier, via tv-fragmenten en krantenartikelen.

www.dutchgrammar.com
Deze interactieve website biedt grammaticale hulp (in het Engels) aan leerders van het Nederlands. Men kan er ook contact leggen met andere leerders via een forum.

Introduction to Dutch
De MOOC (Massive Open Online Course) Introduction to Dutch is een initiatief van het Talencentrum van de Rijksuniversiteit Groningen. De online cursus richt zich op het verwerven van receptieve en productieve taalvaardigheden op weg naar A1. De cursus is opgebouwd rond dialogen, via video en audio. Hierbij was het uitgangspunt wat er aan taal nodig zou zijn als voorbereiding op een verblijf in een andere taal en cultuur.

Middelnederlands
De MOOC Middelnederlands is een initiatief van de Universiteit Antwerpen dat Middelnederlandse literatuur voor een breed publiek wil ontsluiten onder de vorm van een reeks open online colleges. Deze inleidende colleges gaan over hoogtepunten uit de Nederlandstalige literatuur in de middeleeuwen en willen een breed publiek van geïnteresseerden aanspreken. Er wordt daarom geen specifieke voorkennis verwacht. De colleges zijn uitermate geschikt ter inspiratie voor het onderwijs over Middelnederlandse literatuur in het secundair onderwijs, alsook het academisch onderwijs.

Website Franel
Een website die bedoeld is om Nederlands- en Franstaligen elkaars taal te laten oefenen. Handig voor Franstaligen.

www.taalblad.be
Een webkrant met actuele teksten waarbij Franse en Engelse vertalingen van moeilijke woorden worden gegeven. De site bevat ook een beetje luistermateriaal, grammaticale tips en oefeningen.

www.ANBF.be
Dit is de vakvereniging voor docenten Nederlands in Franstalig België en Frankrijk. De organisatie is er voor iedereen die lesgeeft, van basisschool tot universiteit.

Fachvereinigung Niederländisch
Duitstalige website van de vakvereniging Nederlands in Münster.

Learning Corner (Europese Unie)
Een uitgebreide website voor leerkrachten met gratis lesmateriaal over Europa, voor verschillende leeftijden. Folders, boeken, kaarten, posters kunt u hier downloaden.

Lingu@net worldwide
Is een meertalig online centrum met online-hulpbronnen voor het leren van vreemde talen.

Nederlands leren binnen het taalgebied
Op de volgende webpagina's vindt u een overzicht van scholen en talencentra in Nederland en Vlaanderen/Brussel die cursussen NT2 organiseren.

www.delathoogvoortalen.be
Dit is een uitwisselings-platform waar materiaal voor en door docenten wordt verzameld en gedeeld, waaronder ook syllabi en interactieve oefeningen voor Nederlands als vreemde taal.

www.taalthuis.com
Een basiscursus Nederlands (in het Engels), samen met een forum en chat. Het is een site waar gebruikers (docenten en studenten) elkaar kunnen helpen.

Maison des Langues
Op deze website van de provincie Luik kunnen werkgevers en werknemers taalcursussen vinden. Ook kunnen leerkrachten en ouders uit de regio hier terecht als ze een immersieschool zoeken.

www.derand.be
vzw 'de Rand' maakte vier handige pictogrammenboekjes voor wie Nederlands leert. Je kunt ze hier gratis downloaden.

www.erknederlands.org en www.erk.nl
Het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader (ERK) is niet meer weg te denken uit het moderne vreemdetalenonderwijs. Deze twee websites kunnen bijzonder nuttig zijn voor docenten NVT om dat ERK beter te leren kennen en toe te passen in de praktijk. Neem een kijkje en krijg aan de hand van spelletjes en voorbeelden meer inzicht in de verschillende vaardigheden en niveaus.

www.cnavt.org
De website van het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal. Hier worden de verschillende CNaVT-profielen beschreven. Er zijn ook voorbeeldexamens te vinden.

Digidact
Dit is een digitaal handboek voor docenten Nederlands als vreemde taal waarmee ze hun kennis en expertise kunnen uitbreiden en delen.

Touch2learn, mobiele technologie in het hoger onderwijs
Gebruik mobiele technologie niet om het te gebruiken maar om je onderwijs te verbeteren. Dat is de kernboodschap van Touch2Learn. Met mobiele technologie bedoelen de auteurs smartphones, tablets en, in mindere mate, laptops. Hoe gebruik je die technologie zodat je je onderwijs verbetert? Deze website bevat hierover informatie voor docenten, studenten en ondersteuners.

Rian Visser
Deze kinderboekenschrijfster legt op haar website uit hoe je interactief met kinderboeken kunt werken in de klas.

Erasmus training centre
Het Erasmus training centre in Jakarta organiseert Nederlandse taalcursussen voor Indonesiërs.

Docentenplatforms buitenlandse neerlandistiek
Samenwerking tussen de afdelingen Nederlands aan de universiteiten in het buitenland leidt tot versterking van de neerlandistiek extra muros. Een docentenplatform voorziet hierin. De Taalunie probeert deze samenwerking te bevorderen.

Internationale Vereniging voor Neerlandistiek
Dit is de belangenvereniging van docenten Nederlands aan universiteiten en hogescholen over de hele wereld.