Zomercursussen op locatie

In aanvulling op het reguliere studieprogramma kunnen studenten een zomercursus op locatie volgen. Deze cursussen vinden plaats in regio’s waar grote aantallen studenten specifieke cursusbehoeften hebben.

Ook kunnen deze cursussen worden georganiseerd in landen waar de studenten als gevolg van geografische en/of financieel-economische factoren minder makkelijk in staat zijn om een zomercursus in Nederland en Vlaanderen te volgen. Deze cursussen worden georganiseerd onder verantwoordelijkheid van een docentenplatform of -vereniging. Hiervoor kan bij de Taalunie een financiering worden aangevraagd.

In 2019 werden er zomercursussen georganiseerd bij de volgende instellingen:
Universiteit van Straatsburg, Indiana University (Bloomington), EOI Barcelona, Columbia University (New York) en aan de Universiteit van Zagreb.

Financiering aanvragen?

Meer informatie>