Taalunie Zomercursus: taal, cultuur en beroep

Het Universitair Centrum voor Talenonderwijs van de Universiteit Gent organiseert de jaarlijkse zomercursus voor studenten Nederlands als Vreemde Taal (NVT) van de Taalunie. De zomercursus sluit aan op de behoeften van de studenten en maakt gebruik van digitale en interactieve leermiddelen.

Praktisch

 • Periode: zondag 31 juli tot en met vrijdag 12 augustus
 • Locatie: Gent (on campus)
 • Maximum 120 deelnemers
 • Een volledige vaccinatie en een negatieve PCR-test wordt bij aankomst gevraagd. Als de omstandigheden het vereisen, zal er uiterlijk midden april worden overgeschakeld naar een online aanbod.
 • Alle verdere details ontvangen de deelnemers rechtstreeks van de cursusleider.

Financieel

 • Het cursusgeld voor de deelnemers bedraagt 220 euro. Alle activiteiten, workshops, lessen en overnachtingen zijn hierin inbegrepen.
 • Deelnemers betalen zelf alle reiskosten, visumkosten, maaltijden en eventuele extra’s.
 • Er is een aantal beurzen beschikbaar voor deelnemers die een moeilijke financiële situatie hebben.

Doelgroep

 • Deelnemers wonen niet in het Nederlandse taalgebied en hebben het Nederlands niet als moedertaal. Ze zijn ten minste 18 jaar op het moment dat de cursus start en zijn niet ouder dan 35 jaar.
 • De kandidaten zijn universiteits- of hogeschoolstudenten die buiten Nederland of Vlaanderen Nederlands studeren als hoofdvak of bijvak in de bachelor of master, of een andere studierichting volgen met Nederlands als aantoonbaar belangrijke component.
 • Kandidaten moeten wat hun taalvaardigheid betreft in staat zijn alle onderdelen van de cursus te volgen. De taalvaardigheid moet minimaal en aantoonbaar op het niveau B1+ liggen. Hiervoor leggen ze een taaltest af voor de start van de cursus.

Programma

Taal, cultuur en beroep zitten stevig in de leerlijn ingebed. De zomercursus focust op verschillende professionele sectoren, waarvan we weten dat studenten Nederlands er vaak in terechtkomen, namelijk:

 1. Media en politiek
 2. Kunst en literatuur
 3. Zakelijk en literair vertalen
 4. Didactiek en taalkunde

Tijdens de twee cursusweken in augustus worden workshops gegeven door het vaste docententeam (met Nederlandse en Vlaamse docenten) en door externe sprekers uit Nederland en Vlaanderen. Daarnaast maken deelnemers een groepswerk met input van experten en worden er culturele en sociale activiteiten georganiseerd.

Er is een online voorbereidingstraject (mei, juni, juli) van ongeveer 10 werkuren en een online natraject (najaar 2022) waaraan deelnemers verplicht deelnemen.

Inschrijvings- en selectieprocedure

 • Per afdeling Nederlands in de internationale neerlandistiek is er een contactpersoon die maximaal drie kandidaten voordraagt. De afdelingen met een jaarlijkse basisfinanciering van 5.000 euro kunnen maximaal vijf kandidaten voordragen.
 • Inschrijven kan dus enkel via de contactpersoon met als deadline eind februari. De contactpersoon informeert de collega's en de studenten over de inschrijvings- en selectieprocedure.
 • Op basis van de motivatiebrieven van de kandidaten en het advies van de contactpersoon doet een commissie de selectie, waarbij zij rekening houdt met een evenwichtige spreiding over de herkomstlanden en de afdelingen.
 • Begin april worden de geselecteerde studenten bekendgemaakt.
 • Voor meer informatie kan men terecht bij de contactpersoon voor de zomercursus van uw instelling, bij de cursusleider (Els Verschuere, Els.Verschuere@UGent.be) of bij de contactpersoon bij de Taalunie (Jo Sterckx, jsterckx@taalunie.org)

Overige informatie

Online Zomercursus 2020, een impressie