Taalunie Zomercursus in Gent

Het Universitair Centrum voor Talenonderwijs van de Universiteit Gent staat klaar om de jaarlijkse zomercursus voor studenten Nederlands als vreemde taal (NVT) van de Taalunie te organiseren. De Taalunie Zomercursus Nederlands - taal, cultuur en beroep sluit aan op de behoeften van studenten NVT, maakt gebruik van digitale en interactieve leermiddelen en bedt taal, cultuur en beroep stevig in de leerlijn in.

Praktisch

 • Wegens de coronacrisis wordt de zomercursus in 2021 online georganiseerd.
 • In 2021 vindt de Taalunie Zomercursus Nederlands plaats in Gent van zondag 1 augustus tot en met vrijdag 13 augustus.
 • Er worden 120 studenten geselecteerd voor de zomercursus.
 • De eigen bijdrage van de studenten bedraagt 200 euro. Er is een aantal beurzen beschikbaar voor wie het financieel moeilijker heeft.
 • Alle verdere details ontvangen de deelnemers van de online cursus in 2021 rechtstreeks van de cursusleider.

Doelgroep

 • Studenten wonen niet in het Nederlandse taalgebied en hebben het Nederlands niet als moedertaal. De cursisten zijn ten minste 18 jaar oud op het moment dat de cursus start en zijn niet ouder dan 35 jaar.
 • De kandidaten zijn universiteitsstudenten / hogeschoolstudenten die in het buitenland Nederlands studeren als hoofdvak of bijvak in de bachelor of master of een andere studierichting volgen met Nederlands als aantoonbaar belangrijke component.
 • Kandidaten moeten wat hun taalvaardigheid betreft in staat zijn alle onderdelen van de cursus te volgen. De taalvaardigheid van de deelnemers dient minimaal en aantoonbaar te liggen op het niveau B1+ van het Europees Referentiekader voor het leren van vreemde talen (ERK). Hiervoor leggen ze een taaltest af voor de start van de cursus.

Doelstellingen van de cursus

De Taalunie Zomercursus Nederlands focust op verschillende professionele sectoren waarvan we weten dat studenten Nederlands er vaak in terechtkomen, namelijk:

 • media en politiek
 • kunst en literatuur
 • zakelijk en literair vertalen
 • didactiek en taalkunde

Tijdens de twee cursusweken worden workshops en lezingen gegeven door het vaste docententeam (met Nederlandse en Vlaamse docenten) en door externe sprekers uit Nederland en Vlaanderen. Het traject bestaat uit webinars, interactieve discussies, kennisclips, groepswerk en culturele en sociale activiteiten. Ook vinden er online sessies plaats met Nederlandse en Vlaamse bedrijven en organisaties.

Inschrijvings- en selectieprocedure

 • Per docentschap Nederlands in het buitenland is er een contactpersoon. Elk docentschap doet via de contactpersoon een voorselectie en draagt maximaal drie kandidaten voor. De docentschappen met een basisfinanciering van 5.000 euro kunnen maximaal vijf kandidaten voordragen.
 • Inschrijven kan dus enkel via de contactpersoon.
 • Zij of hij informeert de collega's en de studenten over de inschrijvings- en selectieprocedure.
 • Op basis van de motivatiebrieven van de kandidaten en het advies van de contactpersoon doet een commissie de selectie, waarbij zij rekening houdt met een evenwichtige spreiding over de herkomstlanden en de docentschappen.
 • In maart worden de geselecteerde studenten bekendgemaakt.
 • Voor meer informatie kunt u terecht bij de contactpersoon voor de zomercursus van uw docentschap of bij de cursusleider van de zomercursus Els Verschuere: Els.Verschuere@UGent.be.

Meer informatie en getuigenissen van studenten over de zomercursus:

Online Zomercursus 2020, een impressie