Cursus basisdidactiek Nederlands als Vreemde Taal

De jaarlijkse cursus NVT-basisdidactiek is gericht op lesgevers Nederlands in het primair, secundair en volwassenenonderwijs uit de Franse en Duitstalige Gemeenschappen, Noordrijn-Westfalen, Nedersaksen, Hauts-de-France en de Caribische eilanden.

Doelstellingen

 1. Op interactieve wijze een basiskennis NVT-didactiek aanbieden, die men op eigen schoolniveau kan toepassen tijdens de NVT-les
 2. Lesgevers begeleiden bij hun lespraktijk en informeren over nieuwe ontwikkelingen binnen het vreemdetalenonderwijs
 3. Opdrachten en taken ontwikkelen die direct bruikbaar zijn in de klas

Programma

 • Het programma wordt in het voorjaar 2021 bekendgemaakt. Mogelijke thema's zijn werkvormen voor spreekvaardigheid, differentiëren, toetsing en evaluatie en apps en ICT-toepassingen voor online lesgeven en leren; 
 • Nederlands is de voertaal tijdens de workshops en activiteiten;
 • Het programma geschikt voor beginnende en ervaren docenten;
 • Zowel moedertaalsprekers als niet-moedertaalsprekers kunnen deelnemen.

Praktisch

 • 23-25 augustus 2021 (aankomst mogelijk op 22 augustus)
 • Locatie: Congrescentrum Kloster Heidberg, Bahnhofstraße 4, 4700 Eupen, België
 • De Taalunie financiert de workshops, overnachtingen en maaltijden
 • Deelnemers betalen zelf hun reiskosten en een waarborg van € 50 die bij deelname wordt terugbetaald.

Inschrijven kan vanaf het voorjaar 2021. Meer informatie volgt.

Vragen? nvt@taalunie.org