Cursus basisdidactiek Nederlands als Vreemde Taal

Onze jaarlijkse cursus NVT-basisdidactiek is gericht op lesgevers Nederlands in het primair, secundair en volwassenenonderwijs uit de Franse en Duitstalige Gemeenschappen, Noordrijn-Westfalen, Nedersaksen, Hauts-de-France en de Caribische eilanden.

Praktisch

 • 23-25 augustus 2021 (aankomst mogelijk op 22 augustus)
 • Congrescentrum Kloster Heidberg, Bahnhofstraße 4, 4700 Eupen, België
 • Indien de cursus wegens de coronasituatie niet ter plaatse kan doorgaan, bieden we in dezelfde periode de cursus online aan.

Programma

De deelnemers krijgen op interactieve wijze een (basis)kennis NVT-didactiek, die ze op eigen schoolniveau kunnen toepassen tijdens de lessen Nederlands. De thema's van de workshops zijn o.a. activerende werkvormen, differentiëren, de ontwikkeling van taaltaken, woordenschatuitbreiding en apps en programma's voor online lessen. Het definitieve programma wordt in het voorjaar bekendgemaakt.

Nederlands is de voertaal tijdens de workshops en activiteiten. Het programma is geschikt voor beginnende en ervaren docenten, ongeacht hun moedertaal. Drie maanden na de cursus bespreken de deelnemers in een online evaluatiebijeenkomst hoe ze de inhoud van de workshops in hun lessen toepassen.

Inschrijving

De deelnemers hoeven geen inschrijfgeld te betalen. Voor de inschrijving mailt u de volgende twee documenten naar nvt@taalunie.org:

 1. Het ingevulde inschrijfformulier (onderaan deze pagina)
 2. Een voorbereidende opdracht naar keuze. U kiest één van deze vier opties:
  • Een volledige voorbeeldles of leseenheid
  • Een didactische werkvorm voor spreekvaardigheid
  • Een werkvorm over de Nederlandse of Vlaamse actualiteit of jongerencultuur
  • Een motiverende naschoolse activiteit voor leerlingen

Voor meer informatie kunt u mailen naar nvt@taalunie.org.