Cursus basisdidactiek Nederlands als Vreemde Taal

Onze jaarlijkse cursus NVT-basisdidactiek is gericht op lesgevers Nederlands in het primair, secundair en volwassenenonderwijs uit de Franse en Duitstalige Gemeenschappen, Noordrijn-Westfalen, Nedersaksen, Hauts-de-France en de Caribische eilanden.

Er zijn geen plaatsen meer beschikbaar voor de editie in augustus 2021. De inschrijvingen zijn gesloten.

Praktisch

  • 23-25 augustus 2021 (aankomst mogelijk op 22 augustus)
  • Congrescentrum Kloster Heidberg, Bahnhofstraße 4, 4700 Eupen, België
  • Indien de cursus wegens de coronasituatie niet ter plaatse kan doorgaan, bieden we in dezelfde periode de cursus online aan.

Programma

Het volledige programma kunt u onderaan deze pagina downloaden.

De deelnemers krijgen op interactieve wijze een (basis)kennis NVT-didactiek die ze op eigen schoolniveau kunnen toepassen. Nederlands is de voertaal tijdens de workshops en activiteiten die geschikt zijn voor zowel beginnende als ervaren docenten, ongeacht hun moedertaal. Drie maanden na de cursus bespreken is er een online bijeenkomst voor alle deelnemers over de toepassing van het geleerde in hun lessen.

Vragen over de cursus? Mail naar nvt@taalunie.org.