Cursus basisdidactiek Nederlands als Vreemde Taal

Onze jaarlijkse cursus NVT-basisdidactiek is gericht op lesgevers Nederlands in het primair, secundair en volwassenenonderwijs uit de Franse en Duitstalige Gemeenschappen, Duitsland, Frankrijk en de Caribische eilanden.

Praktisch

  • 22-24 augustus 2022 (aankomst mogelijk op 21 augustus)
  • Congrescentrum Kloster Heidberg, Bahnhofstraße 4, 4700 Eupen, België
  • Indien de cursus wegens de coronasituatie niet ter plaatse kan doorgaan, bieden we in dezelfde periode de cursus online aan.

Programma

De deelnemers krijgen op interactieve wijze een (basis)kennis NVT-didactiek die ze op eigen onderwijsniveau kunnen toepassen. Nederlands is de voertaal tijdens de workshops en activiteiten die geschikt zijn voor zowel beginnende als ervaren docenten, ongeacht hun moedertaal. Drie maanden na de cursus bespreken is er een online bijeenkomst voor alle deelnemers over de toepassing van het geleerde in hun lessen.

Thema's die aan bod komen zijn o.a. activerende werkvormen voor spreek- en luistervaardigheid, differentiëren, online lesgeven en actualiteit en cultuur in de lessen. Meer informatie over het programma in 2022 volgt in het voorjaar.

Inschrijving

Inschrijven is mogelijk vanaf het voorjaar 2022. Vragen over de cursus? Mail naar nvt@taalunie.org.