Cursus basisdidactiek Nederlands als Vreemde Taal

Lesgevers Nederlands (NVT) uit het primair, secundair en volwassenenonderwijs kunnen aan deze jaarlijkse cursus deelnemen.

De editie van 2022 is volzet. Inschrijven is niet meer mogelijk.

Praktisch

  • 22-24 augustus 2022 (aankomst mogelijk op 21 augustus)
  • Congrescentrum Kloster Heidberg, Bahnhofstraße 4, 4700 Eupen, België
  • Voor lesgevers uit de Franse en Duitstalige Gemeenschappen, Duitsland, Frankrijk en de Cariben

Programma

De deelnemers krijgen op interactieve wijze een (basis)kennis didactiek NVT die ze op eigen onderwijsniveau kunnen toepassen. Nederlands is de voertaal tijdens de workshops en activiteiten, die geschikt zijn voor zowel beginnende als ervaren lesgevers, ongeacht hun moedertaal. Na de cursus is er een online bijeenkomst over de toepassing van het geleerde in de lessen.

Thema's die aan bod komen zijn o.a. activerende werkvormen, differentiëren, ontwikkeling van nieuw lesmateriaal, online lesgeven en actualiteit en cultuur in de les.

Meer info via nvt@taalunie.org.