Overige cursussen Nederlands

Deze lijst biedt praktische alternatieven aan mensen die niet kunnen meedoen aan de zomercursus van de Taalunie en aan mensen in binnen- en buitenland die Nederlands willen leren of die hun Nederlands willen verbeteren.

Afstandsonderwijs & zelfstudie

Open Universiteit
Aan de Open Universiteit te Heerlen kan men op afstand studeren op universitair niveau. Je studeert geheel zelfstandig, mét persoonlijke begeleiding. De OU besteedt veel aandacht aan het cursusmateriaal, dat speciaal is afgestemd op zelfstudie. Via de elektronische leeromgeving Studienet heeft de student contact met de studiebegeleider en de medestudenten.
Meer informatie 

Introductiecursus taalverwerving (Rijksuniversiteit Groningen)
De online cursus Introduction to Dutch is een initiatief van het Talencentrum van de Rijksuniversiteit Groningen. De cursus richt zich op het verwerven van receptieve en productieve taalvaardigheden op weg naar A1. Hierbij was het uitgangspunt wat er aan taal nodig zou zijn als voorbereiding op een verblijf in een andere taal en cultuur. Meer informatie.

Cursussen op locatie

Agentschap Integratie & Inburgering Vlaanderen
Nederlands leren en oefenen. Deze centra organiseren zelf geen cursussen maar helpen anderstaligen de school of cursus te vinden die bij hen past. Meer informatie

Atlas, Integratie en Inburgering Antwerpen
Atlas, integratie & inburgering Antwerpen biedt informatie en ondersteuning aan anderstalige nieuwkomers en organisaties uit de stad Antwerpen. Meer informatie

Huis van het Nederlands
Het Huis van het Nederlands in Brussel helpt anderstaligen die Nederlandse taalles willen volgen op weg. Het Huis van het Nederlands organiseert zelf geen cursussen, maar beschikt wel over een volledig overzicht van de cursussen NT2 die in heel Brussel worden georganiseerd. U kunt een afspraak maken voor een adviesgesprek. Dan kan men vaststellen welke cursus het best bij u past. Meer informatie

In-Gent, Integratie en Inburgering
De dienst helpt anderstalige nieuwkomers en organisaties op weg in Gent. Men kan hier terecht met vragen over inburgering, Nederlands leren of vrije tijd. Meer informatie

ROC
Een regionaal opleidingscentrum (ROC) is een samenwerkingsverband van onderwijsinstituten in het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie in Nederland. Er zijn ongeveer 50 ROC's. Meer informatie

Nuttige links
Kijk voor meer informatie over digitaal onderwijs en zelfstudie op de website van de Taalunie.

Meer Weten?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met rvisser@taalunie.org.