Universitaire talencentra

In Nederland en Vlaanderen kunt u aan de volgende universitaire talencentra Nederlands leren.
 • Erasmus Universiteit Rotterdam - Taal- & trainingscentrum
  Het Taal- & Trainingscentrum verzorgt taalcursussen voor studenten, medewerkers en faculteiten van de Erasmus Universiteit Rotterdam. De cursussen zijn ook toegankelijk voor studenten van andere Nederlandse universiteiten en Hogescholen, alumni en externen met een HBO- of WO-opleidingsniveau.
 • Katholieke Universiteit Leuven - Instituut voor Levende Talen (ILT)
  Het ILT verzorgt cursussen Nederlands voor Anderstaligen voor studenten, medewerkers en buitenstaanders die het secundair onderwijs reeds hebben doorlopen. Hiernaast organiseert het ILT jaarlijks examens ter verkrijging van het certificaat Nederland als Vreemde Taal.
 • Linguapolis
  Linguapolis, het Instituut voor Taal en Communicatie van de Universiteit Antwerpen, zorgt voor opleiding en ondersteuning van het academische onderwijs voor de (toekomstige) studenten van de Universiteit Antwerpen. Linguapolis doet aan begeleiding en remediëring van de studietaal (Nederlands of Engels) of leert specifiek taalgebruik aan in een wetenschappelijke context.
 • NUT (Nederlandstalige Universitaire Talencentra in Nederland en Vlaanderen)
  De NUT is de koepel van Universitaire Talencentra in het Nederlands Taalgebied.

 • Radboud in’to Languages
  Radboud in’to Languages is het expertisecentrum voor taal en communicatie van de Radboud Universiteit. In’to biedt taaltrainingen in 18 talen, waaronder een uitgebreid aanbod cursussen Nederlands als tweede taal. De cursussen zijn voor iedereen toegankelijk. Daarnaast kun je bij Radboud in’to Languages ook terecht voor de opleiding tot NT2-docent en nascholing voor NT2-docenten.

 • Rijksuniversiteit Groningen - Talencentrum
  Het Talencenrum van de RUG verzorgt cursussen Nederlands voor anderstaligen voor medewerkers, studenten en overige belangstellenden. Het Talencentrum geeft cursussen Nederlands voor anderstaligen op verschillende niveaus. De cursussen zijn bedoeld voor cursisten met een hogere opleiding en zijn een goede voorbereiding op het Staatsexamen Nederlands als Tweede taal, programma II (staatsexamen NT2). 
 • Technische Universiteit Delft - Instituut voor Techniek en Communicatie (IT&C)
  Het Instituut voor Techniek en Communicatie van de TU Delft verzorgt cursussen Nederlands voor (toekomstige) studenten, medewerkers en buitenstaanders. Zij beroept zich daarbij op de zogenaamde 'Delftse Methode': een didactiek voor het leren van een tweede of vreemde taal. De TU Delft biedt anderstaligen diverse NT2-cursussen Nederlands voor buitenlanders.
 • Universiteit Gent - Universitair Centrum voor Talenonderwijs (UTC)
  Het Universitair Centrum voor Talenonderwijs (UCT) van de Universiteit Gent organiseert cursussen Nederlands voor anderstaligen op verschillende ERK-niveaus (van A1 tot C1). De lessen vinden plaats in dag- of avondonderwijs en werden ontwikkeld voor hoogopgeleiden. Daarnaast biedt het UCT een breed gamma oplossingen voor alle taalvragen: van cursussen vreemde talen en communicatietrainingen tot proofreading van wetenschappelijke teksten en nascholing voor taaldocenten.
 • Universiteit Leiden - Talencentrum
  De universiteit Leiden biedt cursussen Nederlands als Tweede Taal aan voor aankomende buitenlandse studenten, buitenlandse uitwisselingsstudenten, buitenlandse studenten die al Nederlands spreken en hun Nederlands willen verbeteren, medewerkers van de universiteit en derden. Eventueel kan ook een inburgeringscursus worden gevolgd.
 • Universiteit Maastricht - Talencentrum
  Het Talencentrum van de Universiteit Maastricht heeft een uitgebreid cursusaanbod Nederlands: beginnerscursussen, training voor het staatsexamen, uitspraaktrainingen... Ook mensen die niet aan de universiteit verbonden zijn kunnen zich inschrijven.
 • Universiteit Twente - Taalcoördinatiepunt (TCP)
  Het Taalcoördinatiepunt biedt internationale studenten, onderzoekers en medewerkers cursussen Nederlands aan op vier niveaus: van een 'Intensive week' tot een cursus die toewerkt naar het Staatsexamen NT2. Voor uitwisselingsstudenten is er een speciale cursus. Daarnaast faciliteert het TCP zelfstudie.
 • Universiteit van Amsterdam, Instituut voor Nederlands Taalonderwijs en Taaladvies
  Het Instituut voor Nederlands Taalonderwijs en Taaladvies (voorheen Instituut voor Nederlands als Tweede Taal) is een universitair taleninstituut dat cursussen Nederlands verzorgt voor met name diegenen die aan de Universiteit van Amsterdam willen studeren, maar het Nederlands niet als moedertaal hebben. Er zijn cursussen voor verschillende doelgroepen en op verschillende niveaus.
 • Universiteit van Tilburg - Talencentrum
  Het onderwijs van het Talencentrum richt zich op allerlei doelgroepen. Een deel van het onderwijspakket betreft een open aanbod dat in principe voor alle studenten en medewerkers bestemd is. Een ander deel van de cursussen en trainingen is bestemd voor specifieke doelgroepen en is dus niet voor iedereen toegankelijk. Deze cursussen kunnen een onderdeel zijn van het curriculum van een opleiding.
 • Vrije Universiteit Amsterdam Afdeling Nederlands als Tweede Taal
  De afdeling Nederlands Tweede Taal van de Vrije Universiteit Amsterdam biedt cursussen Nederlands op diverse niveaus aan die ook toegankelijk zijn voor niet-studenten. Voor individuele docenten NT2 en teams van bijvoorbeeld ROC´s of andere taalbureaus verzorgt de afdeling Nederlands een aantal praktijkgerichte scholingen.

 • Wageningen in’to Languages
  Wageningen in’to Languages is het expertisecentrum voor taal en communicatie van Wageningen University & Research. Wageningen in’to Languages verzorgt cursussen Nederlands op verschillende niveaus, zowel voor studenten en medewerkers als voor mensen die niet aan de universiteit verbonden zijn.