Taalunie Zomercursus taal, cultuur en beroep

De zomercursus is voor studenten Nederlands in het buitenland een aanvulling op hun opleiding. Zij bezoeken hierdoor tijdens hun studie het Nederlandse taalgebied.
Isabelle Pateer

Algemene informatie

De zomercursus bestaat uit een programma van twee weken dat is gericht op de drie pijlers taal, cultuur en beroep. Het accent ligt op communicatieve taalvaardigheid en kennismaking met de Nederlandse en Vlaamse maatschappij en niet op expliciete woordenschat- en grammaticaoefeningen. Op deze manier kunnen buitenlandse studenten de kennis verbreden en verdiepen die ze aan hun eigen universiteit hebben opgedaan. Ook krijgen ze de gelegenheid om contact te leggen met collega-studenten uit ruim dertig landen en het Nederlandse en Vlaamse culturele, academische en economische veld. Jaarlijks nemen er zo'n honderdtwintig studenten aan de zomercursus deel.

Doelgroep en toelatingsvoorwaarden

  • De cursus is bedoeld voor personen die niet in het Nederlandse taalgebied wonen en die het Nederlands niet als moedertaal hebben. Cursisten zijn tenminste 18 jaar oud en niet ouder dan 35 jaar.
  • Kandidaten zijn universitaire studenten die in het buitenland Nederlands studeren als hoofdvak, bijvak, Ma of Ba of een andere studierichting met Nederlands als aantoonbaar belangrijke component.
  • Kandidaten moeten wat hun taalvaardigheid betreft alle onderdelen van de cursus kunnen volgen. De taalvaardigheid van de deelnemers moet minimaal en aantoonbaar liggen op het niveau B1 (vergevorderd) van het Europees Referentiekader voor het leren van vreemde talen (ERK).

> Meer informatie over de Taalunie Zomercursus 2022

            *   *   *

Programma's

Om een indruk te krijgen van voorgaande edities van onze zomercursussen kunt u
de programma´s uit voorgaande jaren bekijken.

Cursussen Nederlands bij andere instellingen

Een alternatief. Bekijk de cursussen bij de universitaire talencentra in Nederland en Vlaanderen en bij andere instellingen.

Docentencursussen

Bekijk de informatie over onze nascholingen voor docenten.

Zomercursussen in het nieuws

Hier kunt u meer lezen over hoe onze zomercursussen in het nieuws kwamen.

            *  *  *

Information in English aubout our summer course in Dutch.