Didactische ondersteuning

Professionele gebruikers van het Nederlands uit de buurtaalregio’s kunnen bij de Taalunie terecht voor inhoudelijke ondersteuning. We richten ons op lesgevers, leerlingen (cursisten), studenten, lerarenopleidingen, overheden, scholingsinstituten, materiaalontwikkelaars en inspecties.

Voorbeelden van onze ondersteuning:

  • mijnNederlands: digitaal uitwisselingsplatform;
  • Hapklaar Nederlands: lesbrieven over actualiteit en cultuur uit Nederland en Vlaanderen;
  • Competentieprofiel voor lesgevers NVT
  • Didactisch advies over bv. de ontwikkeling van les- en leermateriaal, het ERK, ... ;
  • Inhoudelijke ondersteuning bij werkconferenties en workshops;
  • Initiëren en coördineren van educatieve projecten op het gebied van leermiddelenontwikkeling, toetsing en lesgeven;
  • Basisboekenlijst NVT/NT2 (link onderaan).
  • Leerlijnen Nederlands als Vreemde Taal en Buurtaal (links onderaan)

Vragen en info: nvt@taalunie.org.

Leerlijnen Nederlands als Vreemde Taal

Deze leerlijnen kunt u gebruiken voor het beschrijven van tussendoelen voor uw leerlingen en voor de ontwikkeling van lesmaterialen en evaluaties. De tussendoelen zijn steeds aangepast aan de belevingswereld van de leerlingen. U begint bij de leeftijdscategorie waarin uw school met Nederlands start en afhankelijk van het aantal contacturen en de einddoelen volgt u de gewenste route.

De tussendoelen kunnen u onder meer helpen bij het plannen van uw schooljaar, het maken van taalbeleid of het differentiëren van uw lesaanbod. Daarnaast kunt u de tussendoelen gebruiken om een taalportfolio of een doorlopende leerlijn te ontwikkelen. De doelen zijn geformuleerd in can-do-statements, die duidelijk verwoorden wat de leerling op het betreffende niveau in en met het Nederlands kan doen. Zij kunnen waar nodig aangepast worden aan de lokale context.

De leerlijnen zijn oorspronkelijk ontwikkeld onder regie van SLO in het project Leerlijnen Sint-Eustatius (2014-2016). De Taalunie heeft de SLO-leerlijn aangepast en uitgebreid tot de hier gepubliceerde leerlijnen om hem bruikbaar te maken voor diverse NVT-contexten.

Leerlijnen Nederlands als Buurtaal

Deze leerlijnen zijn gericht op het onderwijs Nederlands als Buurtaal in de buurtaalregio's voor de leeftijdsgroep van 6 tot 16 jaar. Ze zijn gebaseerd op het ERK en sluiten aan bij de bestaande curricula in de buurtaalregio's, waar grens- en schoolvormoverstijgend vrijwel dezelfde leerdoelen geformuleerd worden. 

De leerlijnen illustreren voor deze niveaus per vaardigheid de (deel-)competenties in de vorm van ‘can-do statements’. U kunt ze gebruiken voor de ontwikkeling van eigen lesmateriaal, de desbetreffende leerlijnen en de evaluatie/beoordeling van de talenkennis, bijvoorbeeld in het kader van het Euregioschool- en Euregioprofiel-certificaat.