Didactische ondersteuning

Professionele gebruikers van het Nederlands uit de buurtaalregio’s kunnen bij de Taalunie terecht voor inhoudelijke ondersteuning. We richten ons op lesgevers, leerlingen (cursisten), studenten, lerarenopleidingen, overheden, scholingsinstituten, materiaalontwikkelaars en inspecties.

Voorbeelden van onze ondersteuning:

  • mijnNederlands: digitaal uitwisselingsplatform;
  • Hapklaar Nederlands: lesbrieven over actualiteit en cultuur uit Nederland en Vlaanderen;
  • Leerlijnen Nederlands als Vreemde Taal en Buurtaal
  • Competentieprofiel voor lesgevers NVT
  • Didactisch advies over bv. de ontwikkeling van les- en leermateriaal, het ERK, ... ;
  • Inhoudelijke ondersteuning bij werkconferenties en workshops;
  • Initiëren en coördineren van educatieve projecten op het gebied van leermiddelenontwikkeling, toetsing en lesgeven;
  • Basisboekenlijst NVT/NT2 (link onderaan).

Vragen en info: nvt@taalunie.org.