Didactische ondersteuning

Didactische ondersteuning

Professionele gebruikers van het Nederlands uit de buurtaalregio’s kunnen bij de Taalunie terecht voor inhoudelijke ondersteuning. We richten ons op lesgevers, leerlingen (cursisten), studenten, lerarenopleidingen, overheden, scholingsinstituten, materiaalontwikkelaars en inspecties.

Voorbeelden van onze ondersteuning:

  • MijnNVT: digitaal uitwisselingsplatform voor les- en leermaterialen;
  • Advies over de ontwikkeling van les- en leermateriaal;
  • Advies over het ERK;
  • Inhoudelijke ondersteuning bij werkconferenties en workshops;
  • Initiëren en coördineren van educatieve projecten op het gebied van leermiddelenontwikkeling, toetsing en lesgeven;
  • Een basisboekenlijst NVT/NT2 (methodes en lesmateriaal, link onderaan).

Vragen en info: nvt@taalunie.org.

Leerlijnen Nederlands als Vreemde Taal

De leerlijnen Nederlands als Vreemde Taal kunt u gebruiken voor het beschrijven van tussendoelen voor uw leerlingen en voor de ontwikkeling van lesmaterialen en evaluaties. De tussendoelen zijn steeds aangepast aan de belevingswereld van de leerlingen. U begint bij de leeftijdscategorie waarin uw school met Nederlands start en afhankelijk van het aantal contacturen en de einddoelen volgt u de gewenste route.

De leerlijnen kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Bij de ontwikkeling van de leerlijnen werd uitgegaan van de volgende kenmerken:

  • Het NVT-onderwijs wordt gegeven buiten het Nederlands taalgebied;
  • De leerlingen die NVT-onderwijs volgen, komen vooral tijdens de lessen en op school in contact met de Nederlandse taal;
  • De NVT-lessen worden gegeven aan de hand van een vreemdetaaldidactiek en volgen ook de doelen van het ERK

Tussendoelen

De tussendoelen kunnen u onder meer helpen bij het plannen van uw schooljaar, het maken van taalbeleid of het differentiëren van uw lesaanbod. Daarnaast kunt u de tussendoelen gebruiken om een taalportfolio of een doorlopende leerlijn voor uw school te ontwikkelen.
De doelen zijn geformuleerd in can-do-statements, die duidelijk verwoorden wat de leerling op het betreffende niveau in en met het Nederlands kan doen. Zij hoeven niet een op een overgenomen te worden, maar kunnen waar nodig aangepast worden aan de lokale context.

De beschreven tussendoelen zijn beperkt tot het aspect taalverwerving NVT en zijn onder meer overgenomen uit het ERK. Omdat er voor de jongste leeftijdsgroepen (3-4 en 5-6 jaar) geen beschrijvingen in het ERK staan, is voor deze categorieën gebruik gemaakt van meer algemene taaldoelen voor taalontwikkeling bij jonge kinderen.

Deze leerlijnen zijn oorspronkelijk ontwikkeld onder regie van SLO in opdracht van OCW/Rijksdienst Caribisch Nederland in het project Leerlijnen Sint-Eustatius (2014-2016). De leerlijnen zijn ontwikkeld door de Werkgroep Leerlijnen Nederlands als sterke vreemde taal, met medewerking van de Taalunie. De Taalunie heeft de SLO-leerlijn aangepast en uitgebreid tot de hier gepubliceerde leerlijnen om hem bruikbaar te maken voor diverse contexten van Nederlands als Vreemde Taal.

Vragen: nvt@taalunie.org