SAVN

De Suider Afrikaanse Vereniging vir Neerlandistiek (SAVN) is een docentenvereniging die is uitgegroeid tot de samenbindende factor in de Zuid-Afrikaanse neerlandistiek. Voor de Taalunie is de SAVN een belangrijke partner. De ontwikkeling en de uitvoering van het beleid vinden plaats in nauwe samenspraak met de SAVN.

Daarnaast vormt de SAVN de spreekbuis van de Zuid-Afrikaanse neerlandistiek voor de overheden in Zuid-Afrika.
De geografische situatie van Zuid-Afrika maakt het noodzakelijk om naast de SAVN ook regionale samenwerking te stimuleren. Deze samenwerking is voornamelijk inhoudelijk van aard. Het gaat hierbij om het genereren en verspreiden van specifieke neerlandistiekkennis in een Zuid-Afrikaanse context. Hiervoor zijn twee kennisnetwerken opgericht, het Noordelijk Kennisnetwerk voor Neerlandistiek (NKN) en het Kaaps Forum voor Neerlandistiek (KFN).

Het bestuur van de SAVN bestaat uit:

Prof. Nerina Bosman (Universiteit van Pretoria): Voorzitter
Prof. Steward van Wyk (Universiteit van Wes-Kaapland): Ondervoorzitter en gastdocenten
Dr Sonja Loots: (Universiteit van Kaapstad):secretaris en webblad
Prof. Adri Breed: (Noordwes-Universiteit): penningmeester

Contact
De SAVN is te bereiken via Nerina Bosman, voorzitter, e-mail: nerina.bosman@up.ac.za.
Het NKN is te bereiken via Andries Visagie, e-mail: andries.visagie@up.ac.za.
Het KFN is te bereiken via Wium van Zyl, e-mail: wvanzyl@uwc.ac.za.

Bekijk ook de website van de SAVN

Meer over Zuid-Afrika.