IVN

De Internationale Vereniging voor Neerlandistiek (IVN) is een koepelorganisatie van docenten neerlandistiek binnen en buiten het Nederlandse taalgebied. De IVN ontvangt steun van de Nederlandse Taalunie voor haar werking en voor verschillende projecten.

Internationale Vereniging voor Neerlandistiek

Paleisstraat 9
2514 JA  Den Haag
Nederland

tel: + 31 70 450 05 41
e-mail: bureau@ivn.nu

Meer informatie over de IVN is te vinden op de website van de IVN.